Jump to Navigation

Директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України В.Л. Федоренко виступив із доповіддю на міжнародній правозахисній конференції у Сеймі Республіки Польща

Дата публікації: 
27 Квітень 2017

Директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України проф. В.Л. Федоренко, спільно з Маршалеком Сейму Республіки Польща в 2001-2005 рр., професором Л. Пастусяком, іншими науковцями, у межах   IX   Міжнародної науково-практичної конференції  «Systems of Protection of Human Rights in Europe and in Australia & Oceania»,  провели дискусійну панель на тему:  «Сучасні загрози правам людини і інструменти їх захисту».
 
У своїй доповіді на тему: «Ochrona prawa własności intelektualnej z udziałem ekspertów sądowych na Ukrainie i za granicą» («Охорона права інтелектуальної власності судовими експертами в Україні та за кордоном» професор В.Л. Федоренко наголосив на визначальній цінності прав і свобод людини і їх гарантованості.

Повага до права власності, як одного з фундаментальних прав людини,  та науково-технічний прогрес сприяли визнанню та закріпленню в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. права людини користуватися результатами наукового прогресу та застосовувати ці результати на практиці, а також користуватися захистом моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з будь-якими науковими, літературними чи художніми працями, авторам яких вона є (ст. 15 Пакту).

У наступному 1967 р. було прийнято Конвенцію про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Метою діяльності цього спеціалізованого агенства ООН Конвенція проголосила «сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва держав у взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією». На сьогодні WIPO об’єднує 188 держав-членів і адмініструє 26 міжнародних угод.

Цілі та цінності охорони права інтелектуальної власності, визначені в міжнародних документах, успішно реалізуються й на національному рівні. До прикладу, Конституція України у ст. 41 гарантує кожному «право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Це право отримало свій розвиток у законах України «Про авторське право і суміжні права» (1993 р.), «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (1994 р.), «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (1993 р.), «Про охорону прав на промислові зразки» (1993 р.) і ін., а також у Цивільному кодексі України, який містить Книгу четверту «Право інтелектуальної власності».

Проф. В.Л. Федоренко також доповів про здобутки і проблеми судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в Україні, а також поділився думками щодо подальшого розвитку механізмів захисту права інтелектуальної власності в Україні.

Доповідь  «Охорона права інтелектуальної власності судовими експертами в Україні та за кордоном» професора В.Л. Федоренка буде надрукована у матеріалах міжнародної конференції у Польщі. Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.
Dr. Radut Consulting