Jump to Navigation

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренко взяв участь у роботі Міжнародної правозахисної конференції, проведеної в Сеймі Республіки Польща в Варшаві

Дата публікації: 
16 Квітень 2019

15-16 квітня директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь в якості члена Оргкомітету заходу та доповідача в щорічній, XI Міжнародній науковій конференції «Охорона прав людини в добу кризи ліберальної демократії», яка відбувається в приміщенні Сейму Республіки Польща в м. Варшава.
У своїй доповіді на тему «Судова експертиза з інтелектуальної власності: інститут забезпечення чи обмеження прав і свобод людини в XXI ст.?» директор Центру В.Л. Федоренко відзначив, що криза лібералізму як ідеології, культури та позитивних практик стимулювання розвитку суспільства та держави в Європі та у світі загалом за останні 5 років стала занадто випуклою, щоб її не помічати. Про це, з поміж іншого, свідчить і зміст Маніфесту європейських патріотів «Європейський дім у вогні», підписаного на у січні 2019 року такими відомими інтелектуалами як Бернар-Анрі Леві, Мілан Кундера, Енн Еплбаум та ін.
Ліберальна демократія безуспішно бореться, з одного боку – з популізмом, а з іншого – з політичною корупцією. Толерування мультикультуралізму та поваги до різних релігій і укладів життя в Європі, США та інших країн світу все частіше стає предметом шаленої критики радикалів, які палко проголошують боротьбу за національну ідентичність європейських націй.
Разом із тим, лібералізм і ліберальна демократія, підкреслив В.Л. Федоренко, не вичерпали свій потенціал про що свідчать збереження цінності прав і свобод людини та можливість їх ефективного судового захисту як в Україні, так і в державах-учасницях ЄС. Одним із таких важливих прав є право на об’єкти інтелектуальної власності. Для України проблема розбудови і удосконалення ефективної системи захисту права на об’єкти інтелектуальної власності є, з одного боку, питанням збереження та примноження вітчизняного інтелектуального капіталу, а з іншого – шляхом до євроінтеграції через реалізацію положень Угоди про асоціацію України з ЄС і інших міжнародних зобов’язань нашої держави у сфері захисту інтелектуальної власності.
Професор В.Л. Федоренко відзначив, що попри відомі недоліки у сфері правотворчої і правозастосовної практики з захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, в Україні помітними є й успіхи України у цій сфері. Зокрема, в Україні в 2002-2019 роках утвердилась і розвивається судова експертиза з питань інтелектуальної власності, що немає аналогів у більшості держав світу. У 2019 році почне свою роботу Вищий суд з питань інтелектуальної власності, а до Парламенту нині внесено низку підтриманих громадськістю ініціатив, які мають удосконалити чинне законодавство щодо захисту авторського права, права на винаходи і промислові зразки тощо.
У процесі судової реформи 2016-2019 років та напередодні започаткування роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності, або ж як його іще називають IP-суду (http://www.intelect.org.ua/content/dumka-eksperta-ip-sud-v-ukrayini-chek...),судова експертиза з питань інтелектуальної власності відіграє в Україні все більшу роль в захисті права людини на об’єкти інтелектуальної власності. У цьому сенсі, судовим експертам, на нашу думку, вдалося знайти баланс між захистом інтересів держави і прав людини у сфері інтелектуальної власності.
Так, у 2018 році Центром було здійснено наступні експертизи:
• судові експертизи, проведені у межах господарського судочинства (17%);
• судові експертизи, проведені у межах цивільного судочинства (10%);
• судові експертизи, проведені у межах кримінального судочинства (7%);
• судові експертизи, проведені у межах адміністративного судочинства (1%).
При цьому, 65% експертних досліджень було проведено на замовлення фізичних і юридичних осіб. Вони використовуються для забезпечення:
• вимог про припинення порушення права на об’єкт інтелектуальної власності;
• правової позиції при застосуванні процедури досудового (медіаційного) примирення сторін;
• проведення адміністративних процедур, зокрема, тендерних процедур щодо закупівлі програмних продуктів і програмно-апаратних комплексів etc за переговорною процедурою;
• судового позову про порушення права на об’єкт інтелектуальної власності та ін.
Таким чином, біля 80% судових експертиз з питань інтелектуальної власності в Україні, на думку проф. В.Л. Федоренка, проводилися судовими експертами Центру в межах поза процесуальних (до відкриття справи) експертних досліджень на замовлення фізичних і юридичних осіб, або ж в процесі відстоювання ними своїх інтересів і прав у господарських і цивільних, кримінальних і адміністративних справах. Це дозволяє стверджувати про послаблення в Україні пострадянської традиції «обслуговування» судовою експертизою виключно інтересів правоохоронних органів, а також утвердження ліберальних цінностей в судовій експертизі з питань інтелектуальної власності.
Очевидно, що судова експертиза з питань інтелектуальної власності, як і інститут судової експертизи в Україні в цілому, трансформується в правозахисну інституцію, важливу складову сучасної ліберально-демократичної держави, заснованої на повазі до людини, її основоположних прав і свобод. Під час Міжнародної конференції в Варшаві також було презентоване 3-томне монографічне видання «Регіональна система охорони прав людини через 70 років після проголошення Загальної декларації прав людини» (Варшава, 2019 рік). Самостійним розділом цього видання став і тест доповіді директора Центру В.Л. Федоренка англійською мовою на однойменній минулорічній правозахисній конференції (FedorenkoV. ForensicExpertActivityintheFieldofCopyrightProtectionforScientificWorksinUkraine /V. Fedorenko // Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji PrawCzłowieka; Red. naukowa J. Jaskiernia, K. Sprzyszak. T. II. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 624-634).Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.