Jump to Navigation

Директора НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України проф. В.Л. Федоренка включено до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді

Дата публікації: 
4 Квітень 2018

Рішенням Пленуму Верховного Суду від 30 березня 2018 року директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України В.Л. Федоренка включено до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Відповідно до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді, затвердженому Постановою Пленуму Верховного Суду від 02.02.2018 р. № 1, Науково-консультативна рада є дорадчим органом, що утворюється при Верховному Суді відповідно до статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення.

У свою чергу,  Науково-консультативна рада при Верховному Суді утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, які погодилися брати участь в її роботі та мають науковий ступінь доктора юридичних наук або кандидата юридичних наук (доктора філософії) чи інших галузей знань.

До повноважень Науково-консультативної ради при Верховному Суді належать:

  • підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування норм права;

  • участь у підготовці проектів узагальнень практики застосування судами норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;

  • попередній розгляд проектів постанов Пленуму Верховного Суду щодо надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування судами законодавства України під час розгляду справ;

  • попередній розгляд проектів висновків Пленуму Верховного Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою України;

  • попередній розгляд проектів конституційних подань Верховного Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;

  • попередній розгляд інших питань діяльності Верховного Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

  • участь у координації наукових досліджень у галузі права та формуванні державного замовлення на наукові дослідження в галузі права;

  • сприяння виданню офіційного друкованого органу Верховного Суду, інших його видань (у тому числі електронних).Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.