Jump to Navigation

Голікова Олена Валеріївна

Судовий експерт
Завідувач сектору авторського права та суміжних прав, судовий експерт
 
 Стаж роботи у галузі судової експертизи з 2013 року
 
ЕКСПЕРТНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
 
 13.1.1 Дослідження, пов`язані з літературними, художніми творами, та інші
 13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних
(базами даних)
 13.2 Дослідження, пов`язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами,
програмами (передачами) організацій мовлення
 13.6 Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями,
торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними
зазначеннями
 10.9 Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів 
 10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
 
ОСВІТА
 
 ВСП Інститут інтелектуальної власності Національного університету Одеська
юридична академія" в м. Києві, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»;
 Київський національний університет технологій та дизайну (спеціальність
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), освітньо-кваліфікаційний
рівень «магістр».
 
МОВИ
 
 російська
 українська
 англійська


Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.