Jump to Navigation

Кісіль Наталія Валеріївна

Заступник директора, судовий експерт
 • Стаж роботи у галузі судової експертизи з 2008 року

 • Стаж наукової роботи з 1999 року

 

ЕКСПЕРТНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • 13.1.1 Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інше;

 • 13.5.1 Дослідження, пов'язані з сортами рослин;

 • 13.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Кандидат сільськогосподарських наук;

 • Звання - старший науковий співробітник;

 • До наукових інтересів Кісіль Наталії Валеріївни входить розробка методологічних основ проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, зокрема об’єктів авторського права, сортів рослин тощо;

 • Автор 20 наукових праць, 5 патентів, один з розробників 3 Державних стандартів України, 1 Стандарту організацій України;

 • Співавтор методик, що розроблялися відповідно до тематичного плану наукових робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України:

• «Методика проведення судових експертиз літературних творів»;
• «Створення інформаційного фонду методик проведення судових експертиз та спеціальної літератури, що використовується в експертній практиці».
 • Керівник науково-дослідних робіт, що виконувалися за внутрішнім планом Центру:

• «Експертні дослідження, що пов’язані з сортами рослин»;
• «Особливості проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру».

 

 • Заступник голови Секції судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;

 • Член Секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;

 • Член президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;

 • Член редколегії збірника «Криминалистика и судебная експертиза»;

 • Член редакційної ради науково-практичного журналу «Судова експертиза»;

 • Член редакційної колегії журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин».

 

ОСВІТА

 • Луганський сільськогосподарський інститут, спеціальність - агрономія;

 • Державний інститут інтелектуальної власності, здобута кваліфікація - професіонал з інтелектуальної власності;

 • Національна академія внутрішніх справ - юридична освіта.

 

МОВИ

 • українська

 • російська

 

КОНТАКТИ

 Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.
Dr. Radut Consulting