Jump to Navigation

Круглий стіл: "Медіація у сфері інтелектуальної власності" (11 червня 2015 року)

11 червня 2015 року Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ) спільно з Національною асоціацією медіаторів України проведено круглий стіл на тему: "Медіація у сфері інтелектуальної власності".
 
На порядок денний заходу були винесені питання актуальності застосування медіації в галузі інтелектуальної власності (ІВ), проблематика фіксування порушень прав ІВ в Інтернеті та формування належної доказової бази у випадках виявлення таких порушень.
 
Круглий стіл відкрила Голова ДСІВ Алла Жарінова. Учасниками заходу стали: президент Національної асоціації медіаторів України Галина Єрьоменко, директор Об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (ОП "УМІЦ") Юрій Гончарук, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ігор Стародубов, директор Державного підприємства "Інтелзахист" Віктор Лещинський, заступник начальника відділу організації судового захисту прав Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" Микола Потоцький, медіатор Українського центру медіації, адвокат Марина Омелінська, медіатор Діана Проценко, президент Асоціації адвокатів України Олег Чернобай, радник директора ДП "Інтелзахист" Наталя Разиграєва, а також інші фахівці й експерти системи.
 
Головна теза круглого столу така: на сьогодні судова процедура вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності не здатна в цілому задовольнити потреби ринку, оскільки є довготривалою й затратною. Тому варто звернути увагу на застосування альтернативного способу вирішення спорів, такого як медіація.
 
Під час круглого столу виступили учасники зустрічі. Микола Потоцький порушив питання актуальності застосування медіації у сфері інтелектуальної власності в сучасних соціально-економічних умовах. Він, зокрема, зосередив увагу присутніх на перспективах застосування медіації в спорах з ДСІВ:
 
– До прийняття спеціального законодавства, яке визначить можливість застосування альтернативного вирішення спорів у адміністративних відносинах, ДСІВ не може брати участь у класичних процедурах медіації. Проте проведення переговорів та прийняття рішень, які можуть бути виконані відповідно до чинного законодавства, –у правовому полі України, – зазначив Микола Потоцький.
 
У свою чергу президент НАМУ Галина Єрьоменко поділилася з аудиторією «секретами успіху» медіації й розкрила її суть.
 
Адвокат Марина Омелінська також зупинилася на аналізі власної практики застосування медіації під час вирішення спорів у сфері ІВ:
 
– Як свідчить досвід, конфлікти в галузі ІВ можуть бути пов’язані з різними відносинами, та найчастіше – з корпоративними й трудовими, коли права ІВ реєструються на топ-менеджера компанії, – повідомила Марина Омелінська.
 
Жваву дискусію викликала презентація медіатора Діани Проценко, присвячена порушенням прав ІВ в мережі Інтернеті. (презентація, PPTX, 900 КБ)
 
З-поміж проблемних питань, які постають під час захисту прав та інтересів, – достовірність ідентифікації особи, яка створила й розповсюдила в мережі Інтернет інформацію, що може бути доказом, а також формування для суду доказів порушення прав в Інтернеті.
 
Посилює окреслені проблеми те, що інформація, яка стане предметом позову, може бути видалена порушником, що неабияк ускладнює виконання позивачем обов’язку доведення наявності факту порушення.
 
Учасники заходу зосередили своюувагу на тому, як нині підтверджується інформація, розміщена на сайтах, розглянувши, зокрема, такі засоби: роздруківка сторінки веб-сайта в мережі Інтернет; отримання нотаріального посвідчення веб-сторінок у мережі Інтернет; проведення огляду доказів судом як процесуальна дія; надання в суд висновку експерта; підготовка акта огляду (здійсненого адвокатом) веб-сайта з доданням фотографій ресурсу.
 
Однак кожен з цих засобів має свої недоліки, серед яких насамперед брак можливості швидкої фіксації порушення та висока вартість.
 
У ДП "Інтелзахист" ведеться робота із запровадження надання послуги медіації у випадках порушення прав ІВ в мережі Інтернет.
 
З метою забезпечення оперативного формування належних і достатніх доказів для захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет під час круглого столу було підписано угоду про співпрацю між Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, ОП "УМІЦ" та ДП "Інтелзахист".
 
Підписання цього договору дозволить об’єднати зусилля й компетенцію сторін для вирішення обговорюваної проблеми. Зокрема, ДП "Інтелзахист" готуватиме для правовласників висновки про фіксацію фактів розміщення веб-сайтів із зазначенням адреси останніх (доменних імен), змісту та доступності в мережі Інтернет і надаватиме інформацію про реєстрантів доменних імен (відповідачів) в українських національних доменах. 
 
Офіційний веб-портал ДСІВГоловне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.