Jump to Navigation

На базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено осіннє засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Мін’юсті

Дата публікації: 
17 Жовтень 2020

16 жовтня 2020 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - Центр), з використанням глобальної мережі Інтернет, було проведено чергове осіннє засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України (далі – Секція) під головуванням директора Центру проф. В.Л. Федоренка, за участі 14 із 16 членів Секції.
На засіданні Секції були розглянуті актуальні питання теорії та методики, виконання НДР, застосування оновленого законодавства та проблем практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності, а також питання удосконалення тестових завдань для атестації судових експертів за спеціальностями 13.3, 13.4 і 13.6. У засіданні Секції вперше взяли участь в якості членів Секції судові експерти, які не є працівниками НДУСЕ і представляють профільні громадські організації – Стародубов І.В. і Мінченко Н.В.
До роботи Секції, без права голосувати за рішення Секції, керівництвом Секції були запрошені представники профільних підрозділів Міністерства юстиції України, а також представники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, Державного підприємства «УКРПАТЕНТ», Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України. Запрошені взяли активну участь в обговореннях   
На засіданні Секції були обговорені наступні питання порядку денного.
• Розгляд технічних завдань до тем науково-дослідних робіт (НДР), що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Мін’юсту на 2021 рік.
• Обговорення стану виконання наукової та методичної роботи НДІСЕ з судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
• Обговорення результатів рецензування висновків судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
• Розгляд результатів апробації  та впровадження НДР, відповідно до планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2020 рік.
• Розробка та обговорення плану роботи секції на 2021 рік. 
• Різне.
Секція прийняла рішення про рекомендацію для включення у тематичний план двох науково-дослідних робіт (НДР) науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Міністерства юстиції України на 2021 рік на тему: «Методика дослідження промислових зразків» (Центр, Стародубов І.В. і ін.) і «Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями (удосконалена)» (Центр, Стародубов І.В. і ін.). Відповідне протокольне рішення Секції буде винесене на затвердження Президії НКМР.
На засіданні Секції було заслухано стан виконання наступних НДР, які виконуються в сфері інтелектуальної власності.
• «Методичні рекомендації «Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з етикетками»» (VII.1.5-2019/2, Центр, ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, КНДІСЕ). 
• «Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів і послуг)» (VII.1.1-2020/2, Центр, ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, КНДІСЕ).
• «Методика розрахунку трудомісткості розробки програмних продуктів основі  СОСОМО ІІ (при одночасному застосуванні моделі  раннього проектування на пост-архітектурної моделі)» (VII.1.2-2020/2, Центр).
• «Методика визначення матеріальної шкоди, яка завдана правовласнику внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності» (VII.1.3-2020/2, КНДІСЕ, Центр).
• «Методичні рекомендації з дослідження об’єктів авторського права, створених у цифровій формі» (VII.1.4-2020/2, ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса).
Членами Секції також було обговорено та затверджено плани роботи весняної та осінньої чергових секцій на 2021 рік. Під час обговорення Стародубов І.В. запропонував розглядати на засіданнях секції проблемні питання повторних експертиз. Зокрема, ці питання могли б розглядатися Секцією за зверненням дисциплінарної палати ЦЕКК. Голова Секції Федоренко В.Л. підтримав цю ініціативу та зауважив, що до Секції могли б звертатися й судові експерти з питань інтелектуальної власності для розгляду обґрунтованості своїх позицій під час повторних експертиз.
У «Різному» Секція розглянула питання про обрання заступника голови Секції, у зв’язку з припиненням роботи у НДУСЕ Мін’юсту заступника голови Секції Голової І.Ю. Заступником голови секції було одноголосно обрано наукового співробітника Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, багаторічного члена Секції Копитько А.П. Також Секція одноголосно підтримала пропозицію КНДІСЕ про включення до складу Секції працівника КНДІСЕ, доктора технічних наук, професора Доровських А.В.
Голова Секції Федоренко В.Л. доповів про стан і результати роботи Підкомітету № 5 ТК 192 «Судова експертиза» про завершення доопрацювання (3 редакція) ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять» і передання проекту цього стандарту до ТК 192, з наступною його передачею на затвердження національного органу стандартизації.
У зв’язку з тим, що 16 серпня 2020 року вступив у дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року № 815-ІХ, положення якого суттєво змінили механізми охорони і захисту прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки і торговельні марки і науково-категоріальний апарат, а також у зв’язку з відсутністю досвіду проведення судових експертиз за спеціальностями 13.3 – «Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями»; 13.4 – «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками»; 13.6 – «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», які б враховували вище згадані новели законодавства, а також, з відсутністю відповідної узагальненої практики та методичних і наукових розробок, очевидно, що через 3-6 місяців буде формуватися додатковий науково-категоріальний апарат. Це зумовлює потребу в стандартизації нових понять і термінів судової експертизи за спеціальностями 13.3, 13.4 і 13.6, з їх наступним розглядом та затвердженням ПК № 5 ТК 192 та національним органом стандартизації.
Член Секції Н.М. Ковальова, керівник лабораторії права промислової власності Центру, з огляду на вище зазначені новели Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року № 815-ІХ, а також враховуючи доручення Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту про якнайшвидший перегляд завдань і задач для тестування за спеціальностями 13.3, 13.4 і 13.6, звернулась до керівництва та членів Секції з метою залучення членів Секції, атестованих за названими спеціальностями, до доопрацювання завдань для тестування. Секція підтримала це питання та визначила виконавців, терміни виконання завдання й передбачила за декілька тижнів проведення позачергового засідання Секції для затвердження відповідних завдань.
Голова Секції Федоренко В.Л. запросив членів Секції, а також судово-експертну спільноту в сфері інтелектуальної власності до участі в IV щорічний Міжнародній науково-практичній конференції «Крайнєвські читання», проведення якої заплановане на 22.12.2020, а також запросив подавати тези доповідей і виступів до 01.12.2020 до Оргкомітету конференції для їх наступного опублікування.
Також Федоренко В.Л. запросив присутніх і їх колег до друку наукових статей у журналі Центру «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління», який виходить один раз на два місяці й віднесений МОН України до категорії «Б» наукових періодичних видань. Тим більше, що друк статей для працівників НДУСЕ є безоплатним.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.