Jump to Navigation

На базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно проведено осіннє засідання Секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України

Дата публікації: 
26 Жовтень 2018

25 жовтня 2018 року Cекція судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – Секція) успішно провела своє планове осіннє засідання на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерстві юстиції України (далі – Центр).

На Секції були розглянуті наступні питання:
1. Розгляд технічних завдань до тем НДР, що плануються для включення у тематичний план науково-дослідних робіт (НДР) НДУСЕ Мін’юсту на 2019 рік.
2. Обговорення стану виконання наукової та методичної роботи НДУСЕ Мін’юсту з судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
3. Обговорення результатів рецензування висновків судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
4. Розгляд результатів апробації та впровадження НДР відповідно до планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2018 рік.
5. Розробка та обговорення Плану роботи секції на 2019 рік.
6. Різне.

На виконання рішень весняного засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності під час осіннього засідання секції 25.10.2018 р. затверджено календарний план та технічне завдання виконання науково-дослідної роботи (НДР) на 2019-2020 роки за темою: «Методичні рекомендації щодо проведення експертних досліджень, пов’язаних з етикетками», провідна установа - Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, співвиконавець - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ).

Секція також заслухала від керівників НДР, які виконуються відповідно до тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2018 рік, звіти про стан виконання відповідних науково-дослідних робіт (НДР) («Розробка методики проведення судових експертиз анімаційних творів та творів образотворчого мистецтва», «Розробка методичних рекомендацій щодо розрахунку трудомісткості на розробку комп’ютерних програм на стадії раннього проектування на основі конструктивної моделі витрат СОСОМО ІІ», «Розробка методичних рекомендацій щодо застосування програмно-апаратних комплексів (спеціалізованого програмного забезпечення) для виявлення запозичень / ознак плагіату у літературних, художніх та наукових творах», «Розробка методики проведення судових експертиз фотографічних творів як об`єктів авторського права») та ін.

Також Секцією був визначений План роботи на 2019 рік. Наступне засідання призначено на квітень — травень 2019 року, під час якого Секція підведе підсумок щодо звітів по НДР, що завершені у 2018 році.

Голова Секції В.Л. Федоренко доповів членам Секції про створення Технічного комітету стандартизації 192 «Судова експертиза» та про проведення 20 грудня 2018 року на базі Центру II Всеукраїнської практичної конференції на тему: «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)».Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.