Jump to Navigation

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України успішно пройшов державну атестацію в якості наукових установ

Дата публікації: 
1 Липень 2019

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної атестації наукових установ» від 18 квітня 2018 р. № 288 та наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 р. № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», яким затверджено Методику оцінювання, а також Положення про експертні групи та експертну комісію, з 02 січня 2019 року в Україні стартувала атестація наукових установ за новими правилами.
Під час оцінювання враховувалися такі показники, як: результати наукової діяльності за останні 3 роки; стратегія розвитку на наступні п’ять років; публікаційна активність, ефективність використання ресурсів, рівень міжнародної інтеграції, кадровий потенціал тощо. При цьому обов’язково враховувалася специфіка різних галузей наук та особливостей діяльності наукових установ різних профілів – природничих, гуманітарних, військових та інших.
Оцінювання проводили експертні групи, що були створені за різними науковими напрямками, а результати атестації визначала єдина Експертна комісія.
Для проходження державної атестації установа подавала до Міністерства освіти і науки України заявку та відповідні інформаційні матеріали, на основі яких визначалася класифікаційна оцінка установи, що розраховувалася в спеціальній формі за 4-ма групами конкретних показників та рейтингова оцінка установи, яка виставлялася експертною групою на підставі вивчення всіх наданих матеріалів.
Залежно від класифікаційної та рейтингової оцінок експертна комісія визначала атестаційну оцінку й відносила установу до однієї з чотирьох класифікаційних груп, а саме:
1. Наукові установи-лідери.
2. Стабільні наукові установи, що можуть бути провідними за певними напрямами наукових досліджень.
3. Наукові установи, що є унікальними у певній галузі, але демонструють невисокий рівень розвитку потенціалу.
4. Наукові установи, для яких наукова, науково-технічна або інноваційна діяльність перестали бути основним видом діяльності, які не є унікальними у відповідній галузі та втратили перспективи розвитку.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 р. № 768 та додатку до нього – ЗВЕДЕНОЇ ТАБЛИЦІ результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 22 травня 2019 року (п.15), Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України успішно пройшов державну атестацію наукових установ та увійшов до ІІ кваліфікаційної групи.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.