Jump to Navigation

НДЦ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СПІЛЬНО З ВІТЧИЗНЯНИМИ І МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ УСПІШНО ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ: «ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ ТВОРАХ В УКРАЇНІ"

Дата публікації: 
4 Жовтень 2016

     30 вересня 2016 р. Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту, спільно з Міністерством юстиції України, Міністерством освіти і науки України, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України, Національною академією державного управління при Президентові України, за підтримки Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) та Американських Рад із міжнародної освіти, у приміщенні Міністерстві юстиції України (м. Київ, пров. Рильського, 8a - Зал засідань Колегії Мін’юсту «Грецька зала»), було успішно проведено круглий стіл на тему: «Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні».

     Відкриваючи круглий стіл, Заступник Міністра юстиції України Г. Гецадзе наголосив на важливість фахової дискусії щодо протидії плагіату в Україні, адже випадки плагіату підривають довіру щодо українського наукового потенціалу та знижують конкурентність української освіти. Г. Гецадзе також підкреслив, що запобігання плагіату в наукових роботах вимагає комплексного підходу та належної правової культури.

     Модератор заходу, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту, доктор юридичних наук, професор В. Федоренко подякував керівництво Міністерства юстиції України і співорганізаторів круглого столу за підтримку в його організації та проведенні й закликав до пошуку конструктивних рішень на поставлені завдання. В. Федоренко також привітав учасників круглого столу зі стартом конституційної реформи в Україні та новими перспективами для розвитку вітчизняного правосуддя, у тому числі й у сфері захисту інтелектуальної власності.

     Директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор А. Шевцов довів позицію Міносвіти щодо запобігання та протидії науковому плагіату, а також про численні заходи, які здійснюються керівництвом міністерства та керівництвом вищих навчальних закладів і спеціалізованих вчених рад.

     Директор Американських рад в Україні Я. Бачинський у своєму вітальному слові порушив проблеми захисту авторських прав і права інтелектуальної власності в США. Наративом його виступу стало звернення щодо ефективного забезпечення та захисту права інтелектуальної власності в Україні, адже без цього неможливо уявити повагу до приватної власноті, як важливої загально-цивілізаційної цінності.

     Постійний представник Верховної Ради України  Конституційному Суді України, академік А. Селіванов привітав учасників круглого столу від імені керівництва Верховної Ради України і керівництва Апарату парламенту та звернув увагу на доленосний характер масштабних правових реформ, які нині проводяться в Україні. Водночас, ганебне явище плагіату підриває високий авторитет вітчизняної правової науки. Пошук учасниками круглого столу дієвих методів  способів протидії плату – важливий крок до європейського вибору України.      

     Начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Н. Ткаченко привітала учасників круглого столу з започаткуванням актуальної платформи для професійного обговорення проблем теорії та практики судової експертизи у сфері авторського права та висловила своє бачення щодо удосконалення судово-експертної діяльності за відповідним напрямком експертних спеціальностей.

     Віце-президент НАДУ, доктор наук з держ. управління, професор М. Білинська застерегла, що боротьба з плагіатом не повинна трансформуватись у боротьбу з науковцями і наукою в цілому. Не рідко учені, з різних причин, стають предметом безпідставної обструкції, звинувачень у плагіаті тощо, і не завжди можуть ефективно захистити свої права, честь, гідність і ділову репутацію.

     Керівник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інститутиу інтелектуальної власності НАПрН України С. Петренко привітав учасників круглого столу та визначив основні пріоритети і напрямки судово-експертної діяльності в сфері виявлення плагіату в наукових творах.   
       
     Учасники круглого столу також обговорили проблемні питання про:
 

  • Шляхи і методи формування академічної доброчесності в сфері науки і освіти в Україні.
  • Академічний плагіат: поняття, критерії, методи і суб’єкти виявлення.
  • Практика судового розгляду спорів щодо недобросовісного запозичення у академічних творах фрагментів робіт інших авторів.
  • Потенціал державних науково-дослідних установ судової експертизи Міністерства юстиції України і інших суб’єктів експертної діяльності щодо запобігання плагіату в наукових творах.
  • Використання спеціальних знань при встановленні фактів запозичення праць інших авторів при створення наукових творів.
  • Проблеми і перспективи розробки і акредитації програмних продуктів, які дозволяють виявляти плагіат у наукових роботах.

 
     Участь у круглому столі та дискусіях взяли представники Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Національної академії державного управління при Президентові України, Українського католицького університету, Національної школи суддів, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, Держаного науково-дослідного експертно-киміналістичного центру МВС України, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київського національного торгівельно-економічного університету, Університету державної фіскальної служби, Міжрегіональної академії управління персоналом, Інституту математики НАН України, Одеського держаного університету внутрішніх справ, Луцького національного технічного університету, Тернопільського національного економічного університету, ТОВ «Антиплагіат», Інституту державного управління  сфері цивільного захисту, Synergy Consulting Compny, Венчурного фонду «T-shaped Ventures», ДП «Українська правова інформація», Київської незалежної судово-експертної установи, Громадської ради Міністерства економічного розвитку та торгівлі, ГО «ТРОН», ГО «ІКМІВ», ВГО «Українська федерація вчених»,
     На круглому столі були кредитовані журналісти газети «Освіта України», інших ЗМІ. Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.
Dr. Radut Consulting