Jump to Navigation

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності прийняв участь у роботі Науково-методологічного семінару, присвяченого охороні та використанню об'єктів прав інтелектуальної власності в НАДУ

Дата публікації: 
7 Грудень 2018

05 грудня 2018 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф.В. Федоренко та інші працівники Центру взяли участь, на запрошення Національної академії державного управління при Президентові України, у Науково-методологічному семінарі на тему: «Охорона і використання об'єктів прав інтелектуальної власності, створених у галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування»».
 
Виступаючи зі вступним словом, Білинська Марина, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові Україні, доктор наук з державного управління, професор, відзначила, що реформи в сфері освіти і науки в Україні ставлять виклики щодо ефективності охорони і використання об'єктів прав інтелектуальної власності, створених у галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Не менш важливою та актуальною залишається й проблема утвердження академічної доброчесності та запобігання академічному плагіату в НАДУ. Очевидно, що розв’язання цих проблем вимагає фахової експертної дискусії та напрацювання належного методологічного інструментарію. 

Модератором заходу виступили Петроє Ольга, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові Україні, доктор наук з державного управління, професор та Хаджирадєва Світлана, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові Україні, доктор наук з державного управління, професор.
 
Під час Науково-методологічного семінару «Охорона і використання об'єктів прав інтелектуальної власності, створених у галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування» на розгляд були винесені такі питання:

  • утвердження принципів академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності Національної академії;
  • актуальність проблеми охорони авторських прав на наукові та навчально-методичні розробки, створені у Національній академії;
  • правове забезпечення охорони авторських прав на об'єкти інтелектуальної власності в Угоді про Асоціацію України з ЄС;
  • принципи і методи оцінювання об'єктів прав інтелектуальної власності;
  • захист авторських прав на навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у “відкритій освіті”.

З доповідями щодо вищенаведених питань виступили:

  • Федоренко Владислав, директор Центру, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Тема виступу: «Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: стан, проблеми та перспективи».
  • Василевська Тетяна, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління Президентові України. Тема виступу: «Принципи академічної доброчесності та механізми їх підтримки».
  • Андрощук Геннадій, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково-дослідного інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, старший науковий співробітник Центру. Тема виступу: «Правова охорона інтелектуальної власності в Україні: стан та тенденції розвитку».
  • Глухівський Лев, завідувач сектору експериментального інноваційного дистанційного навчання Центру дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України; народний депутат України декількох скликань. Тема виступу: «Технології дистанційного навчання і авторське право».


Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.