Jump to Navigation

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності у співпраці з МАУП заснували електронне наукове періодичне видання “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”

Дата публікації: 
2 Листопад 2018

Трудовий колектив Науково-дослідного центру з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі — Центр) у співпраці з Вищим навчальним закладом “Міжрегіональна Академія управління персоналом” (далі — МАУП) заснували електронне наукове періодичне видання “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління” (далі - видання “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”).

Метою заснування видання “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління” є  розвиток вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Рубрики видання “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”:

 • Державотворення і правотворення.
 • Проблеми сучасного конституціоналізму.
 • Питання публічного права.
 • Питання приватного права.
 • Процесуальне законодавство.
 • Кримінологія.
 • Криміналістика і судова експертиза.
 • Судова експертиза з питань інтелектуальної власності.
 • Міжнародне право.
 • Теорія та історія державного управління.
 • Функціонування і розвиток механізмів державного управління.
 • Концептуальні засади державної служби.
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 • Державне управління в галузі освіти.
 • Сучасні технології управління в державі.

 
Редакційний штат “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”:

Головний редактор:
Романенко Євген Олександрович
, доктор наук з державного управління, професор, Проректор Міжрегіональної академії управління персоналом, Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України, Академік Міжнародної Кадрової Академії та Української Технологічної Академії, Почесний доктор Національного інституту економічних досліджень Грузії, Заслужений юрист України.

Заступники Головного редактора:

 • Федоренко Владислав Леонідович, доктор юридичних наук, професор, DrHb, Заслужений юрист України, директор Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Судовий експерт 1 категорії.
 • Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально−наукового інституту права МАУП.
 • Чаплай Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування МАУП, Виконавчий директор Президії громадської організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”.

 
Члени редакційної колегії: Ануфрієв М.І., Вєчорек Лєшик, Воротін В.Є., Гурковський В.І., Дорохіна Ю.А., Заросило В.А., Кайдашев Р.П., Кислий А.М., Кислов Д.В., Козаченко О.І., Кринична І.П.,  Литвиненко В. І., Муравйов К. В., Сурай І.Г., Тимощик Л.П., Фатхутдінов В. Г., Якимчук А. Ю., Яровий Т.С., Яскернія Єжі.

Ознайомитися з першим випуском Електронного наукового періодичного видання “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління” можна на сайті веб-сайті журналу за посиланням http://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/1-2018.html

Центр запрошує до співпраці починаючих і досвідчених учених, судових експертів.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.