Jump to Navigation

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі юридичного практикуму «Школа судового процесу» Національної мережі практикумів ЛІГА-ПРАКТИК

Дата публікації: 
28 Травень 2019

28 травня 2019 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - Центр) проф. В. Федоренко та в.о. завідувача лабораторією права промислової власності Н. Ковальова прийняли участь у роботі юридичного практикуму «Школа судового процесу «Кросспроцесуальні технології захисту майна та інших активів. Прецеденти судової практики».
Захід проводився на базі Національної мережі практикумів ЛІГА-ПРАКТИК, який є одним з пріоритетних проектів компанії ЛІГА:ЗАКОН – провідного в Україні центру професійної інформаційно-правової підтримки вітчизняного бізнесу. Саме тут, зазвичай, відбувається обмін цінним досвідом практичного вирішення завдань, що виникають в підприємницькому середовищі з урахуванням останніх змін в правовому полі України.
Із доповіддю, присвяченою актуальним питанням судової експертизи зокрема експертизі об’єктів інтелектуальної власності в трансформаційний період, виступив директор Центру, проф. В.Л. Федоренко. У ній В.Л. Федоренко відзначив, що судова експертиза з питань інтелектуальної власності має в Україні хоче й не дуже тривалу, із 2002 року, але яскраву історію становлення та розвитку. Нині ж, у силу реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС, Глава 9 якої (а це 1/6 обсягу Угоди) безпосередньо присвячена захисту інтелектуальної власності, актуальність судової експертиз у цій галузі примножується.
Директор Центру також проаналізував основні здобутки судової експертизи з питань інтелектуальної власності в цілому, та за кожною з судово-експертних спеціальностей. Зокрема, проф. В.Л. Федоренко оприлюднив дані про кількісні показники проведених Центром в 2016-2018 роках судових експертиз за спеціальностями 13.1-13.9, а також про генезис корпусу судових експертів в сфері інтелектуальної власності (на кін. 2018 року в Реєстрі атестованих судових експертів числилося 106 експертів, активними із яких за різними оцінками є 60-80 експертів).
Так, директор Центру В.Л. Федоренко зробив наступні висновки щодо динаміки розвитку судово-експертної діяльності з питань інтелектуальної власності в Україні за останні три роки:
• найбільший приріст і збільшення затребуваності судово-експертною практикою спостерігається щодо спеціальностей: 13.4 - «Дослідження, пов’язані з промисловими зразками» - 3,8%; 13.6 - «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» - 3,7%; 13.9 - «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» - 2,7%;
• найбільше зменшення частки і спад актуальності в судово-експертній діяльності спостерігається щодо спеціальностей: 13.2 - «Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення» - 4,1%; 13.1.1 - «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші» - 4,1%; 13.2 - «Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення» - 2,9%. Таким чином, зазначив проф. В.Л. Федоренко, судово-експертні спеціальності 13.5.2 - «Дослідження, пов’язані з породами тварин» і 13.7 - «Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем» в 2016-2019 роках виявилися не реалізованими в Україні на практиці. Щодо них відсутні:
• судові спори щодо цих об’єктів інтелектуальної власності;
• атестовані судові експерти;
• методики проведення відповідних експертиз.
У 2018 році Секція судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР прийняла рішення про вилучення спеціальностей 13.5.2 і 13.7 із Переліку видів судових експертиз, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, без зміни назви інших спеціальностей і їх нумерації. Це рішення Секції було підтримано НКМР.
Також директор Центру підняв у своєму виступі проблему кадрового забезпечення судової експертизи з питань інтелектуальної власності. На жаль, недостатньо конкурентні заробітні плати, а також відсутність належних гарантій діяльності судового експерта в кримінальному процесі з боку окремих органів досудового слідства не сприяють притоку молоді в цю професію. А іще одним, на думку проф. В.Л. Федоренка, недостатньо оціненим чинником дефіциту фахових кадрів для судової експертизи з інтелектуальної власності є відсутність в останні роки в Україні вищої освіти за напрямком «Інтелектуальна власність».
Таким чином, для того щоб мати формальні підстави для атестації за судово-експертними спеціальностями 13.1-13.9 не достатньо мати одну і навіть дві вищі освіти. Іноді, їх треба три і більше. І мова йде не лише про три дипломи, а й про три галузі знань, які дають основу для тих самих «спеціальних знань» судового експерта. На жаль, великої черги бажаючих працювати у НДУСЕ із подібними «освітніми каденціями» на сьогодні також не спостерігається. І це також важлива проблематика судової експертизи з питань інтелектуальної власності, яка нині вимагає комплексного вирішення та всебічної підтримки Української держави.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.