Jump to Navigation

Проблемні питання проведення судової експертизи при встановленні новизни корисної моделі

У збірнику "Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник". - Вип. 58, ч. 2. - С. 531-534 надрукована стаття співробітників Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Гулі С.Л. та Охромєєва Ю.Г. "Проблемні питання проведення судової експертизи при встановленні новизни корисної моделі". 

У статті розглянуті проблемні питання під час проведення судової експертизи зі встановлення новизни корисної моделі, об’єктом якої є відоме технічне рішення, і в формулі якої використано загальновідомі ознаки (співвідношення розмірів, твердість, матеріал тощо), які, через загальну очевидність, не знайшли відображення у спеціальній літературі. Наведено типовий приклад та запропоновано шляхи вирішення поставленої проблеми.

Детальніше з тестом публікації можна також ознайомитися в версії PDF, що додається.

 Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.