Jump to Navigation

Проведено чергове засідання Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Дата публікації: 
29 Листопад 2019

26 листопада 2019 року проведено чергове засідання Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) під головуванням директора Центру В.Л. Федоренка, на якому розглянуті актуальні питання науково-дослідної, судово-експертної та організаційно-управлінської діяльності.
На засідання Вченої ради Центру було обговорено насамперед питання про стан підготовки до проведення 12 грудня 2019 року науково-комунікативного захисту за міжнародної участі III-ті «Крайнєвські читання», присвяченого 15-літтю з дня заснування Центру. Також було розглянуто, обговорено та рекомендовано до друку наступні наукові та науково-методичні видання Центру:
• фаховий журнал Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», № 3(5) за 2019 рік;
• матеріали III-х «Крайнєвських читань»;
• навчально-методичного видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.
На Вченій раді Центру, з поміж іншого, було розглянуто проблемні питання організації та проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Центрі (щодо запровадження обов’язкового використання ДСТУ 8302:2015 в бібліографічному описі джерел експертиз, експертних досліджень, наукових і науково-методичних видань, які випускаються Центром; щодо запровадження модернізованої системи електронного документообігу та діловодства; щодо скарг адвокатів та ін.).Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.