Jump to Navigation

Шановні колеги! НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності інформує про вихід електронного видання з юридичних наук і державного управління «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» № 2 (4) за серпень 2019 року

Дата публікації: 
2 Вересень 2019

Видання висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми права, і виходить під науковим керівництвом Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління.
Заснували видання – трудовий колектив Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України за участі МАУП. Видання із державного управління та права «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» має тематичне спрямування і з нагоди Дня судового експерта в Україні цей номер присвячений питанням судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
Електронне наукове періодичне видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib. Запрошуємо до публікації статей у наступних випусках видання.
Детальніше з інформацією про видання можна ознайомитися на його офіційному сайті:http://maup.com.ua/ua/ekspert.htmlГоловне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.