Jump to Navigation

Стаття ученого секретаря НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, к.е.н. Тимощик Л.П. опублікована в наукометричній базі даних Scopus

Дата публікації: 
27 Липень 2020

24 червня 2020 року дослідний документ під назвою «Оцінка майна органів місцевого самоврядування: роль ефективності приватизації майна як джерела збільшення доходів місцевих бюджетів», автор «Лілія П. Тимощик» був переглянутий Редакційною колегією та опублікований у «Міжнародному журналі управління» (IJM), том 11, випуск 6, червень2020, стор.560-576; ISSN Друк: 0976-6502і ISSN Онлайн: 0976-6510; Фактор впливу журналу (2020): 10.1471 Розраховано GISI (www.jifactor.com)
Як відомо, наука неможлива без наукових публікацій. Головне призначення науки – отримання та накопичення нового знання, тому важливим елементом наукового процесу є оформлення здобутого знання, доведення його до відома якнайширшого кола зацікавлених осіб (до якого в перспективі може належати все людство) і його збереження для подальшої обробки, розвитку й застосування. Все це забезпечується шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень у формі наукової публікації. До того ж, наукові публікації в науковометричних видання Scopus є важливим чинником поширення наукових знань українських учених, які працюють у НДУСЕ, на міжнародному рівні. Примноження відповідних публікацій сприяє інтеграції вітчизняної науки у глобальний науковий простір.
Довідково.
Scopus – це одна з наймасштабніших наукометричних баз даних у світі, яка слідкує за цитуванням у наукових журналах. У Scopus входить понад 70 млн. наукових записів, 23 700 видань та інших дослідницьких робіт. У Scopus можна знайти актуальну інформацію про наукові журнали, та вчених зі всього світу.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.