Jump to Navigation

Тимощик Лілія Павлівна

Завідувач лабораторії економічних досліджень, оцінювач, судовий експерт
 

 • Науковий стаж 11 років;
 • Стаж в галузі оцінки майна та майнових прав 16 років;
 • Стаж державної служби 22 роки;
 • Стаж в сфері судової експертизи з 2016 року.

 
ЕКСПЕРТНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • 13.9 Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності
 • 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
 • 11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
 • 11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
                                           
Під час перебування на державній службі в Фонді державного майна України особисто  було розроблено більше п’ятдесяти нормативно-правових актів з питань оцінки, включаючи законопроекти, акти Уряду та Фонду державного майна України.

За період роботи в Управлінні оцінки прорецензовано більше 1 000 звітів про оцінку майна, складено та прорецензовано більше 500 актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств.
Протягом трудової діяльності:

 • розроблено, впроваджено та застосовано систему оцінки для цілей оподаткування, а також систему навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів;
 • запроваджено систему роботи Екзаменаційної комісії з підготовки оцінювачів шляхом розроблення програми навчання оцінювачів, екзаменаційних білетів, тестових питань та практичних завдань за результатами підвищення кваліфікації оцінювачів;
 • розроблено та впроваджено Модуль аналізу фінансово-господарської діяльності на базі документів Word та Excel, який являє собою автоматичну систему обробки інформації;
 • здійснюється викладацька діяльність із підготовки спеціалістів за фахом «Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність».

ОСВІТА                                  

 • 1989 – 1994 Київський торговельно-економічний інститут, спеціаліст за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності», кваліфікація «Економіст».
 • 2005 рік - кандидат економічних наук зі спеціальності 08.07.01 – Економіка промисловості (тема дисертаційного дослідження «Реструктуризація промислового виробництва (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України)»

Додаткова освіта:

 • в 2000 та 2004 році пройшла навчання та отримала сертифікат та кваліфікаційне свідоцтво за спеціалізаціями «Оцінка нерухомості, оцінка машин та обладнання, оцінка автотранспорту, оцінка літаків, оцінка судноплавних засобів, оцінка інших об’єктів в матеріальній формі (крім об’єктів, що становлять культурну цінність); оцінка цілісних майнових комплексів, часток, паїв, акцій, нематеріальних активів, в тому числі об’єктів інтелектуальної власності».
 • в 2007 році отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 • в 2008 році пройшла навчання та отримала кваліфікаційне свідоцтво за спеціалізацією «Оцінка об’єктів, що становлять культурну цінність»

МОВИ                                             

 • українська
 • російська
 • англійська
 • турецька

                                                                
КОНТАКТИ                                                                Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.