Jump to Navigation

У Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України відбулося підписання нового Колективного договору

Дата публікації: 
2 Червень 2017

01 черня 2017 року у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) в установленому порядку були проведені Загальні збори трудового колективу Центру на яких було розглянуто, обговорено та підписано новий Колективний договір, який враховує всі положення чинного законодавства та має на меті захист законних трудових, соціально-економічних і культурних прав працівників Центру.
.
Колективний договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами - Роботодавцем, в особі директора Центру В.Л. Федоренка, й обраним і уповноваженим представником трудового колективу старшим судовим експертом Центру О.В. Голіковою й діє до моменту прийняття та підписання наступного Колективного договору (ст. 17 КЗпП України).
 
Договірні Сторони визнали, що ефективність статутної діяльності, економічна стабільність Центру і добробут членів трудового колективу взаємопов′язані, і, таким чином, зацікавлені в створенні для цього оптимальних умов. У разі виникнення конфліктних ситуацій вони можуть вирішуватися шляхом прямих і відкритих переговорів, з метою досягнення консенсусу, а також в інших формах, передбачених чинним законодавством.
 
У Колективному договорі визначено, що головною метою Роботодавця є ефективне забезпечення повної і стабільної зайнятості трудового колективу Центру та використання фахового потенціалу працівників Центру для досягнення визначеної в Статуті Центру цілі, мети і завдань діяльності Центру з одночасним забезпеченням і захистом трудових і соціально-економічних прав працівників Центру, визначених Конституцією та законами України і деталізованих у цьому Колективному договорі.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.