Jump to Navigation

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін’юсту відбулися Загальні збори трудового колективу

Дата публікації: 
6 Березень 2020

05 березня 2020 року відбулися чергові Загальні збори трудового колективу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), на яких були обговорені важливі питання роботи Центру.
Під час загальних зборів були розглянуті наступні актуальні питання діяльності Центру:
1. Про зміни у нормативно-правових актах, які регулюють порядок організації та проведення судової експертизи, атестацію судових експертів НДСЕ і ін.
Директор Центру В.Л. Федоренко ознайомив трудовий колектив з новелами у нормативно-правових актах, які регулюють порядок організації та проведення судової експертизи, атестацію судових експертів НДСЕ і ін. Зокрема, з новими положеннями Інструкції про порядок проведення судових експертиз тощо.
2. Про стан підготовки питань, тестів і завдань зі спеціальностей судової експертизи з питань інтелектуальної власності (13.1.1 – 13.9) для ЦЕКК при Мін’юсті.
Учений секретар Центру, к.е.н. Л.П. Тимощик доповіла про завершення формування тестів і завдань зі спеціальностей судової експертизи з питань інтелектуальної власності (13.1.1 – 13.9) для ЦЕКК при Мін’юсті
3. Про щорічне декларування доходів до НАЗК за 2019 рік до 31.03.2020 р.
Завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру, уповноважений Центру з питань запобігання корупції О.К. Собін проаналізував проблемні питання електронного декларування доходів за 2019 рік  до НАЗК за 2019 рік до 31.03.2020 р. та відзначив необхідність своєчасного подання відповідних декларацій працівниками Центру.
4. Про затвердження кошторису з надання послуг щодо друку статей в електронному науковому виданні Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» для авторів, які не є працівниками Центру, інших НДУСЕ і ГО «Всеукраїнська асоціація докторів наук з державного управління». 
Директор Центру В.Л. Федоренко ознайомив трудовий колектив зі змістом кошторису з надання Центром послуг щодо друку статей в електронному науковому виданні Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» для авторів, які не є працівниками Центру, інших НДУСЕ і ГО «Всеукраїнська асоціація докторів наук з державного управління». Надання відповідних платних послуг дозволить посилити якість та оперативність видання, а також оптимізує видатки Центру на підготовку та видання цього часопису.

На Загальних зборах трудового колективу Центру також було урочисто вручено свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта за спеціальністю 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів» завідувачу сектору інформаційних технологій лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру, к.т.н., судовому експертові Г.Є. Кривоножко.
Також на Загальних зборах трудового колективу були представлені нові працівники Центру. Зокрема, провідний економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина Вікторівна Карнаух та судовий експерт сектору технічної творчості лабораторії права промислової власності Сергій Миколайович Томашевський.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.