Jump to Navigation

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено засідання Підкомітету № 5 «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» ТК 192«Судова експертиза»

Дата публікації: 
8 Травень 2019

08 травня 2019 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - Центр) було проведено чергове засідання Підкомітету № 5 «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» ТК 192 «Судова експертиза» (далі – Підкомітет № 5) під головуванням директора Центру, голови Підкомітету № 5 проф. В.Л. Федоренка.
На засіданні Підкомітету № 5 взяли участь 7 із 9 членів, включаючи представників ТК 192 «Судова експертиза», а саме: Федоренко В.Л. – директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, керівник Підкомітету № 5 ТК 192 (головуючий); Адлер О.Г. – в.о. заступника директора НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, член ТК 192, член Підкомітету № 5 ТК 192 (секретар); Божко І.І. – головний судовий експерт відділу досліджень з питань інтелектуальної власності, ДНДЕКЦ МВС України, член Підкомітету № 5 ТК 192; Бутнік-Сіверський О.Б. – провідний науковий співробітник лабораторії авторського права та суміжних прав НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, член Підкомітету № 5 ТК 192; Голова І.Г. – завідувач відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень КНДІСЕ Міністерства юстиції України, член Підкомітету № 5 ТК 192; Дорошенко О.Ф. - заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, член Підкомітету № 5 ТК 192; Чабанець Т.М. – судовий експерт лабораторії права промислової власності НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, член Підкомітету № 5 ТК 192.
Учасниками засідання були розглянуті наступні питання:
• про зміну організаційно-правової форми Робочої групи № 2 «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» Технічного комітету (ТК) 192 «Судова експертиза» на Підкомітет № 5 «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» Технічного комітету (ТК) 192 «Судова експертиза» (далі - Підкомітет № 5), згідно з Протоколом засідання Технічного комітету (ТК) 192 «Судова експертиза» від 24.04.2019 р. № 2/5.
• про узгодження переліку термінів (визначень), що є предметом стандартизації у межах підготовки національного документу (НД) ДСТУ 1.2:2015. «Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення» та визначення відповідальних виконавців цих термінів (визначень).
• про визначення єдиних вимог змістовних і формальних вимог до підготовки термінів (визначень) у межах підготовки національного документу (НД) ДСТУ 1.2:2015. «Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення».
• питання організації діяльності Підкомітету № 5 «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» Технічного комітету (ТК) 192 щодо підготовки НД ДСТУ 1.2:2015. «Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення» та ін.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.