Jump to Navigation

У «Вірменському журналі судової експертизи і криміналістики» опубліковано наукову статтю працівників НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

Дата публікації: 
7 Жовтень 2019

У цьому числі вірменського наукового журналу, присвяченого питанням судово-експертної діяльності, вийшла наукова стаття директора Центру, доктора юридичних наук, професора В.Л. Федоренка, ученого секретаря Центру, кандидата економічних наук Л.П. Тимощик, завідувача лабораторії авторського права та інформаційних технологій центру О.К. Собіна на тему: "Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні: поняття, види та система" (Федоренко В.Л., Тимощик Л.П., Собин О.К. Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности в Украине: понятие, виды, система. Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики. 2019. №1. С. 39-52.).
Ця публікація присвячена актуальним проблемам і перспективам розвитку судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні в умовах судової реформи. Визначаються основні етапи утвердження, починаючи з 2002 року, та розвитку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в контексті генезису механізмів захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Відзначається унікальність і важливість діяльності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції в 2004-2019 роках у контексті розвитку досліджуваного виду судової експертизи.
Обгрунтовується, що судова експертиза з питань інтелектуальної власності – це цілеспрямована діяльність щодо отримання доказової інформації стосовно захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в дослідженні судовими експертами на основі спеціальних знань в галузі авторського права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності, економіки інтелектуальної власності, об’єктів, явищ і процесів, з метою надання об’єктивних і належно обгрунтованих висновків, що є або будуть предметом судового розгляду.
Наголошується, що судово-експертна діяльність науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) у сфері інтелектуальної власності на сьогодні не обмежується судовою експертизою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804, захист об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється також шляхом проведення атестованими судовими експертами експертних досліджень, результати яких оформлюються як: а) висновки експертних досліджень; б) консультативні повідомлення (висновки). Останні, враховуючи практику діяльності НДУСЕ в 2005-2018 роках, захищають право на об’єкти інтелектуальної власності при проведенні тендерних процедур і при наданні адміністративних послуг.
Відзначається, що судові експертизи об’єктів права інтелектуальної власності нині є досить багатоманітними, і для усвідомлення потенціалу цього виду судової експертизи, необхідно виявити їх основні види. Універсальним методологічним інструментом для цього є класифікація (від. лат. classis «розряд» і … фіксація) судових експертиз з питань інтелектуальної власності, що є цілеспрямованою науково-практичною діяльністю щодо їх розподілу, на підставі попередньо виявлених критеріїв, на визначені види (класи) і групи судових експертиз об’єктів права інтелектуальної власності з метою подальшої систематизації.
Відповідно до обраних критеріїв (від грец. κριτήριον – «засіб судження»), а саме: 1) за об’єктами права інтелектуальної власності та експертними спеціальностями; 2) за кількістю експертних спеціальностей за якими проводиться судова експертиза: 3) за видами процесуальних проваджень, у межах яких проводяться судові експертизи з питань інтелектуальної власності: 4) за суб’єктами призначення та замовлення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 5) за підставами і порядком призначення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 6) за складністю проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 7) за суб’єктами проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 8) за кількістю судових експертів, залучених до проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності etc, здійснюється класифікація та загальна характеристика основних видів судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Обгрунтовуються пропозиції щодо пріоритетів і перспектив розвитку конкретних видів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.