Jump to Navigation

Успішно проведено весняне засідання Cекції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України

Дата публікації: 
30 Квітень 2018

26 квітня 2018 року Cекція судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – Секція) у повному складі успішно провела своє планове весняне засідання на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерстві юстиції України (далі – Центр).

У роботі Секції також взяли участь начальник Відділу організаційно-управлінського забезпечення судово-експертної діяльності Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Н.М. Ткаченко, заступник начальника Управління нормативно-правового забезпечення суміжних з правосуддям правових інститутів – начальник Відділу нормативно-правового та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України О.М. Стельмах, завідувач лабораторії економічних досліджень Центру В.М. Рак і ін.

На розгляд Секції були винесені наступні, попередньо затверджені НКМР Мін’юсту, питання:

  1. Обговорення звітів по НДР, що завершені у 2017 році.

  2. Розгляд стану виконання НДР, які виконуються відповідно до тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2018 рік.

  3. Розгляд пояснювальних записок до тем НДР, що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2019 рік.

  4. Розгляд спірних питань експертної практики та обговорення актуальних проблем судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

  5. Різне.

Із поміж іншого, було обговорено звіти по НДР «Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру» (кер.; В.Л. Федоренко, НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності) та «Методичні рекомендації з дослідження назв лікарських засобів, зареєстрованих як торговельні марки» (кер.: Т.А. Заніна, ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса), завершені в 2017 році. Ці НДР були в установленому порядку завершені та позитивно рецензовані, а також зареєстровані в УкрНТІ. Наразі триває їх апробація.

Секція заслухала від керівників НДР, які виконуються відповідно до тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2018 рік, звіти про стан виконання відповідних науково-дослідних робіт («Розробка методичних рекомендацій щодо розрахунку трудомісткості на розробку комп’ютерних програм на стадії раннього проектування на основі конструктивної моделі витрат СОСОМО ІІ», «Розробка методичних рекомендацій щодо застосування програмно-апаратних комплексів (спеціалізованого програмного забезпечення) для виявлення ознак плагіату у літературних, художніх та наукових творах», «Розробка методики з визначення ринкової вартості об’єктів права інтелектуальної власності» і ін.).

Щодо пояснювальних записок до тем НДР, які плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2019 рік, Секція розглянула проект пояснювальної записки, підготованої Центром (Н.М. Ковальова та ін.), на тему «Методичні рекомендації «Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з етикетками»», виконання якої передбачається на 2019-2020 рік. Свої позиції щодо цієї тематики висловили фактично всі члени Секції, а також запрошені представники профільних департаментів Міністерства юстиції України. Проблематика НДР визнана актуальною та новою, але такою, що потребує уточнень та корегувань, вивчення відповідної судово-експертної діяльності, до наступного засідання осінньої Секції. Заступник голови Секції І.Г. Голова (КНДІСЕ) також відзначила важливість проведення відповідної НДР для розвитку судової експертизи з питань інтелектуальної власності та запропонувала проводити відповідну НДР, після її уточнення, спільними зусиллями Центру та КНДІСЕ. Голова Секції В.Л. Федоренко підтримав цю ініціативу, наголосивши, що співпраця між НДУСЕ завжди давала гарні результати.   

Розгляд Секцією спірних питань експертної практики та обговорення актуальних проблем судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності стосувався питання щодо теоретико-методологічного, методичного та кадрового забезпечення й практики проведення НДУСЕ експертних досліджень за спеціальностями 13.5.1 - «Дослідження, пов’язані із сортами рослин», 13.5.2 - «Дослідження, пов’язані з породами тварин», 13.7 - «Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем», у контексті оптимізації системи видів судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Для всебічного розгляду цього питання на засідання Секції було запрошено фахівця в галузі експертизи щодо сортів рослин і пород тварин О.В. Пічкура, який довів до Секції позицію щодо стану та перспектив розвитку в Україні експертних досліджень за спеціальностями 13.5.1 - «Дослідження, пов’язані із сортами рослин», 13.5.2 - «Дослідження, пов’язані з породами тварин». Члени Секції та запрошені висловлювали свої позиції щодо оптимізації системи видів судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Також розглядалися інші питання, зокрема, щодо організації проведення осіннього засідання Секції.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.