Jump to Navigation

Вийшла у світ колективна англомовна монографія НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності «Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice» (2020 р.)

Дата публікації: 
2 Червень 2020

29 травня 2020 року вийшла у світ колективна англомовна монографія Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) «Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice» («Експертні дослідження наукових творів як об’єктів авторського права: проблеми теорії та практики») (2020 р.), підготовлена працівниками Центр (О. Голікова та ін.), за участі судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (Н. Клімова),  судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ (Н. Кісіль), представниками Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Н. Яркіна) та ін., під керівництвом директора Центру, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України В. Федоренка. Науковим редактором видання виступив доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України О. Скрипнюк.
Англомовна «Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice» втілює основні результати багаторічної науково-дослідної роботи Центру з проблем теорії та практики експертних досліджень наукових творів, як об’єктів авторського права, а також має на меті ознайомлення з відповідними науковими здобутками зарубіжних партнерів Центру та профільних міжнародних установ. Науковий переклад монографії на англійську мову здійснено працівниками центру, доктором юридичних наук О. Чернеженко, завідувачем лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру О. Собіним, судовим експертом лабораторії економічних досліджень Центру С. Зазимком.

Репрезентована монографія присвячена питанням теорії та практики проведення судових експертиз і експертних досліджень наукових творів, як об’єктів авторського права. У цій роботі визначаються основні завдання, предмет і об’єкти експертного дослідження наукових творів, встановлюються ключові ознаки наукових творів, здійснюється їх класифікація, визначаються методи і алгоритм проведення відповідних експертиз і експертних досліджень, а також обґрунтовує особливості оцінювання їх результатів і критерії формування висновку судового експерта.
Монографія рекомендується для учених і експертів, які досліджують наукові твори, як об’єкти авторського права. Зокрема, питання виявлення у монографіях, дисертаціях, звітах науково-дослідних робіт, статтях і інших наукових роботах ознак плагіату.
Бібліографія:
Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice: monograph / V.Fedorenko (сhief), О.Golikova, N.Kisil, N.Klymova, N.Yarkina and others: scien. edit. acad. of National Academy of Legal Sciences of Ukraine О.Skrypnyuk. Translated: O. Chernezhenko, O. Sobin, S. Zazimko. Kyiv: Scientific Research Center of Forensic Examination on Intellectual Property, 2020. 91 p.
Текст монографії доступний за посиланням.
 Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.