Jump to Navigation

Вийшов ювілейний випуск видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Дата публікації: 
31 Серпень 2020

28 серпня 2020 року вийшов у світ ювілейний (№ 4(10), 2020) випуск наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами - МАУП і Всеукраїнською асамблеї докторів наук з державного управління. Цей випуск журналу був присвячений державному святу – Дню незалежності України.
У часописі наведені привітання з Днем незалежності України директора Центру проф. В.Л. Федоренка та головного редактора журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» Є.О. Романенка, Президента Асамблеї докторів наук з державного управління. В привітаннях наголошується на важливості наукового забезпечення державотворчих і правотворчих процесів для подальшої розбудови незалежної України.
В ювілейному числі журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» розміщено низку цікавих і змістовних статей з питань теорії та практики судової експертизи та, зокрема, судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності. Це насамперед наукові статті учених і судових експертів Центру:
Федоренка В.Л., Бутніка-Сіверського О.Б. і Тимощик Л.П.:
«Визначення матеріальної шкоди при порушенні авторського права та суміжних прав в Україні з позиції економічно-правової природи кримінальної відповідальності: проблеми теорії та практики»;
Адлера О.Г., Віхляєва О.К. і Германюк І.В.:
«Методичні рекомендації щодо визначення економічної ефективності судових експертиз в аспекті прийняття судами рішень про повернення коштів до Державного бюджету України».
Хотілось би звернути увагу судових експертів-товарознавців і інших читачів часопису на статтю Соколовської І.М. та Кунділовської Т.А. «Ідентифікація лаків для волосся при проведенні товарознавчої експертизи».
У журналі також опубліковано англомовну статтю члена Редколгії, DrHb Вєчорека Лєшика «Правовий статус прокурора в адміністративному судочинстві» («Legal position of the prosecutor in administrative proceedings»), у співавторстві.
За ініціативи Вченої ради Центру, склад Редколегії електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» був посилений відомою зарубіжною вченою в галузі теорії, історії та філософії права Яблонською-Бонса Йолантою, професором, доктором юридичних наук (DrHb), керівником кафедри теорії, філософії та історії права юридичного факультету Академії Леона Козьмінського в Варшаві, Головного редактора часопису «Критика права» (Республика Польша).
Електронне наукове видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» містить і низку інших цікавих публікацій, присвячених актуальним проблемам юриспруденції та державного управління, з якими Ви можете ознайомитись за посиланнями: http://www.intelect.org.ua/content/zhurnal-ekspert-paradygmy-yurydychnyh... та http://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/2-8-2020.html
Довідково:
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.