Jump to Navigation

Загальні збори трудового колективу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України визначили підсумки роботи у 2017 році та пріоритети діяльності в 2018 році

Дата публікації: 
15 Січень 2018

12 грудня 2018 року відбулися перші в 2018 році Загальні збори трудового колективу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), на яких було остаточно затверджено Звіту про діяльність Центру за 2017 рік, а також Звіт про реалізацію Антикорупційної стратегії Центру за 2017 рік. Директор Центру В.Л. Федоренко оприлюднив підсумки діяльності роботи Центру за минулий рік, відзначивши позитивну динаміку розвитку Центру в цілому. Зокрема, судовими експертами Центру в 2017 році було проведено і завершено 312 експертиз і експертних досліджень, тоді як у 2016 році – 264. Збільшилась кількість судових експертів Центру з 19 до 21 експертів, а також кількість опанованих ними судово-експертних спеціальностей. Цьому сприяла ефективна робота Експертно-кваліфікаційної комісії (ЕКК) Центру.
Динаміка характерна і в наданні Центром консультацій із застосуванням спеціальних знань і здійсненні оціночної діяльності. Відомі успіхи є й у науково-дослідній роботі Центру. Зокрема, важливою віхою стало започаткування в грудня 2017 року щорічних «Крайнєвських читань».
Результативною в 2017 році була й робота Вченої ради Центру.
Серед пріоритетних напрямів діяльності Центру на 2018 рік директор Центру В.Л. Федоренко відзначив наступні:

  • підтримка реформування судової системи в Україні, складником якої є й науково-дослідні установи судової експертизи, та політики Міністерства юстиції України щодо удосконалення діяльності науково-дослідних установ судової експертизи у контексті європейської інтеграції України;
  • розроблення нових методик і методичних рекомендацій щодо проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності з урахуванням положень Угоди про асоціацію України з ЄС в частині захисту інтелектуальної власності;
  • втілення в судово-експертну діяльність Центру положень «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIІI;
  • посилення судово-експертної діяльності Центру в сфері кримінального та адміністративного судочинства, із збереженням раціонального балансу в проведенні експертиз і експертних досліджень у сфері цивільного та господарського процесів;
  • акредитація лабораторії(ій) Центру за міжнародним стандартом ISO 17025:2006;
  • розширення спектру комп’ютерно-телекомунікаційних експертиз і експертиз комп’ютерних програм із використання спеціальної техніки і програмних продуктів, закуплених Центром у 2017 році;
  • активізація оціночної діяльності Центру щодо об’єктів інтелектуальної власності;
  • комплексне забезпечення збереження матеріалів справ і матеріальних цінностей в Центрі;
  • запровадження посиленого режиму економії електроенергії та водопостачання, розтратних матеріалів (папір, картриджі, канцелярські прилади тощо) та ін.

 
На Загальних зборах трудового колективу Центру Уповноважений Центру з запобігання корупції О.К. Собін презентував Звіт про реалізацію Антикорупційної стратегії Центру за 2017 рік, ухвалений після обговорення трудовим колективом Центру. Працівники Центру також обговорили та одноголосно ухвалили Антикорупційну стратегію Центру на 2018 рік.
Окремо було обговорене питання щодо дотримання працівниками Центру вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання електронних декларацій за 2017 рік.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.