Jump to Navigation

Запрошуємо до публікацій з проблем теорії та практики судової експертизи у журналі: «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Дата публікації: 
3 Лютий 2019

Готується третій випуск фахового журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) спільно з Міжрегіональною академією управління персоналом (далі  МАУП).(Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2617-9660).

Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» (далі - електронне наукове видання) засновано з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.
 
Рубрики № 7. «Криміналістика і судова експертиза» і № 8. «Судова експертиза з питань інтелектуальної власності» цього видання присвячені проблема теорії та практики судової експертизи в цілому та питанням судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На сьогодні світ побачили № 1 (http://maup.com.ua/assets/files/expert/1/ekspert-1-1_2018_doi.pdf) і № 2 (http://maup.com.ua/assets/files/expert/2/ekspert-2-2_2018_doi.pdf) журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».

Цей журнал нині отримав свою реєстрацію в низці наукометричних баз:
1. Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4leTe5IbVb6MmkOFjJjQBl-5TtbvNea1mhGs1pW45ZfXw34Hu5O2FTRR1XpMqbfVdX2X1QLVb-58Sm-W8Wy7svZVVxCr9bVGeF1lIkCHF5mDL82XxttaO2dUt_XBIrDnwZxtHM
2. Eurasian Scientific Journal Index:http://http://esjindex.org/search.php?id=3145

3. Polish Scholarly Bibliography: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/57505

4. Turkish Education İndex: http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&field=all&text=Експерт:%20парадигми%20юридичних%20наук%20і%20державного%20управління

5. ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2617-9660

Більш детально з інформацією про журнал Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», його рубрикацію, умови публікацій і вимоги до рукописів, а також інформацію про включення включення цього журналу до міжнародних науковометричних баз разміщена за посиланням: http://maup.com.ua/ua/ekspert.htmlГоловне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.