Jump to Navigation

Засідання Вченої ради

Дата публікації: 
28 Лютий 2017

        28 лютого 2017 р. відбулося чергове засідання Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

         На засідання, зокрема, були обговорені концептуальних засад Стратегії розвитку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) до 2020 року. Члени Вченої ради Центру висловили пропозиції щодо внесення до Стратегії розвитку Центру положень про наближення судової експертизи з питань інтелектуальної власності до європейських цінностей і принципів, які висуваються до держав-кандидатів на вступ до ЄС в частині всебічного захисту права інтелектуальної власності, що встановлені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами; про напрацювання нових і конструктивну ревізію існуючих методик проведення експертиз і експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності; про підготовку, спільно з партнерами Центру, нового навчального видання з питань експертизи у сфері інтелектуальної власності та сприяння науково-методичному забезпеченню підготовки фахівців відповідного профілю підготовки; про розширення співпраці з Міністерством юстиції України, іншими НДЦСЕ, судами і досудовими органами, профільними українськими і зарубіжними вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами, а також із інститутами громадянського суспільства.

        Відповідна Стратегія буде доопрацьована з урахуванням пропозицій членів Вченої ради, а її проект оприлюднений для обговорення упродовж місяця на офіційному веб-сайті Центру. Після цього Стратегія, з урахуванням результатів обговорення, та План заходів щодо її реалізації будуть розглянуті на черговому засіданні Вченої ради Центру.

        Вчена рада також розглянула та затвердила календарні плани НДР Міністерства юстиції, виконавцями яких є Центр, а також календарні плани внутрішніх НДР Центру; перелік питань і білети для перевірки знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи під час присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта Центру; рекомендацію до друку монографічних видань.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.
Dr. Radut Consulting