Jump to Navigation

Журналу НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» МОН України присвоєно категорію «Б»!

Дата публікації: 
3 Січень 2020

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (Додаток 4) журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) спільно з Міжрегіональною академією управління персоналом (далі – МАУП) та за підтримки Всеукраїнської Асоціації докторів наук з державного управління присвоєно категорію «Б» з юридичних наук і державного управління.
Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» засновано з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.
Ключовими напрямками наукових досліджень для видання є проблеми теорії та практики кримінології та судової експертизи. Особлива увага приділяється питанням судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. Зокрема, в останньому 5 номері видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» опубліковано ґрунтовні статті директора Бюро судових експертиз НАН Республіки Вірменія А.Н. Овсепяна та голови Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь А.І. Шведа. 
Нині завершується набір статей до № 4(6) видання за 2019 рік. Запрошуємо до публікації!
Довідково:
Електронне наукове видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.
Статті приймаються на адресу заступників голови редколегії:
Федоренка Владислава Леонідовича: fedorenko_2008@ukr.net;
Жукової Ірини Віталіївни: irina_pravo@ukr.net.
Мова публікацій: українська та англійська.
Більш детальна інформація щодо видання на сайті НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності: http://www.intelect.org.ua/content/zhurnal-ekspert-paradygmy-yurydychnyh... та МАУП: http://maup.com.ua/ua/ekspert.htmlГоловне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.