Jump to Navigation

Новини

Запрошуємо на III Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

З нагоди 15-річчя діяльності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) (2004-2019 рр.), та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини відомого науковця, першого директора Центру Петра Павловича Крайнєва (1952-2014 рр.), запрошуємо судових експертів, суддів, адвокатів, науковців і представників громадянського суспільства, слідчих органів досудового розслідування та представників ЗМІ прийняти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»).

Посилено корпус атестованих судових експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

29 листопада 2019 року проведено чергове засідання Експертно-кваліфікаційної комісії Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) під головуванням директора Центру В.Л. Федоренка, на якому були розглянуті важливі питання організації та проведення судової експертизи в Центрі, а також атестовано та підтверджено кваліфікацію судових експертів Центру.

Проведено чергове засідання Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

26 листопада 2019 року проведено чергове засідання Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) під головуванням директора Центру В.Л. Федоренка, на якому розглянуті актуальні питання науково-дослідної, судово-експертної та організаційно-управлінської діяльності.

Науково-дослідний центр судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України взяв участь у роботі Технічного комітету 192 «Судова експертиза»

Директор  Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), керівник Підкомітету № 5 «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» ТК 192 (далі – Підкомітет № 5), проф. В.Л. Федоренко, разом з членом ТК 192 О.Г. Адлером, членом Підкомітету № 6 «Експертиза IT-технологій» ТК 192 (далі – Підкомітет № 6) Г.Є. Кривоножко та членом секретаріатів Підкомітетів №5 та № 6 О.І. Зубач прийняли участь у черговому засіданні Технічного комітету 192, що проводилося 25 листопада 2019 року на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) під головуванням директора КНДІСЕ О.Г. Рувіна.

На прохання учасників конференції терміни подачі тез до III-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») продовжено

З нагоди 15-ої річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини першого директора Центру Крайнєва Петра Павловича (1952-2014 рр.), запрошуємо прийняти участь у III-й Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») (далі – Конференція).
На розгляд учасників Конференції виносяться наступні питання:

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності запрошує до участі в III-й Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

З нагоди 15-ої річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини першого директора Центру Крайнєва Петра Павловича (1952-2014 рр.), запрошуємо прийняти участь у III-й Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») (далі – Конференція).

Презентоване навчальне видання КНДІСЕ «Судові експертизи в процесуальному праві України», участь у підготовці якого прийняв НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

05 листопада 2019 року під час роботи 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» (далі – Міжнародна конференція), організованого КНДІСЕ, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національною школою суддів України, Національною академією правових наук України, було презентовано навчальний посібник «Судові експертизи в процесуальному праві України» (К., 2019), участь у підготовці якого, в частині, що стосується судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності взяли участь директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В.Л. Федоренко, учений секретар Центру Л.П. Тимощик, в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Центру Н.М. Ковальова.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності В.Л. Федоренко взяв участь у роботі 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології криміналістики та кримінального процесу»

05 листопада 2019 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко, на запрошення керівництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ) взяв участь у роботі 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» (далі – Міжнародна конференція), організованого КНДІСЕ, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національною школою суддів України, Національною академією правових наук України.

Продовжується набір статей для опублікування їх у № 3(5) електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Станом на 01 листопада 2019 року Редакційною колегією наукового електронного видання (журналу) «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» (далі – Редколегія) прийнято рішення про продовження терміну прийому рукописів наукових статей з проблем теорії та практики права та державного управління до № 3(5) цього журналу до 20 листопада 2019 року. Відповідне рішення зумовлене проханням авторів журналу, а також потребою Редколегії доопрацювати і привести у відповідність з вимогами МОН України, що висуваються до такого виду наукових видань, цікавих і змістовних публікацій, присвячених судово-експертній діяльності у Республіці Білорусь і Республіці Вірменія.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР Мін’юсту

31 жовтня – 01 листопада 2019 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь у роботі секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи науково-консультативної та методичної ради Міністерства юстиції України (далі - секція НКМР Мін’юсту), в якості постійного члена цієї секції. Засідання відбулося на базі Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренко опублікував у закордонній монографії розділ, присвячений судовій експертизі з питань інтелектуальної власності в Україні

У жовтня 2019 року у зарубіжній колективній монографії «Formation and prospects for the development of national critical infrastructure protrction system in Ukraine», включеній до науковометричної бази Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) опубліковано розділ, підготований директором Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренком, присвячений генезису, концепту і системі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, як важливого складника в системі захисту критичної інфраструктури України (Fedorenko V.L. Forensic examination on intellectual property as an institute of protection of critical infrastructure in Ukraine: genesis, concept and system / V.L. Fedorenko // Formation and prospects for the development of national critical infrastructure protrction system in Ukraine: collective monograph / V.M. Bevzenko, V.A. Bortnyak, K.V. Bortnyak, O.Yu. Busol, etc. – Lviv- Toruń: Liha-Pres, 2019. – S. 258-277. (SENSE)).

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у круглому столі, організованому Верховною Радою України

28 жовтня 2019 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко, на запрошення керівництва Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, взяв участь з доповіддю в Круглому столі на тему: «Інституціоналізація лобіювання в Україні».Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.