Jump to Navigation
ЦЕНТР ІНФОРМУЄ

Презентоване навчальне видання КНДІСЕ «Судові експертизи в процесуальному праві України», участь у підготовці якого прийняв НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

05 листопада 2019 року під час роботи 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» (далі – Міжнародна конференція), організованого КНДІСЕ, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національною школою суддів України, Національною академією правових наук України, було презентовано навчальний посібник «Судові експертизи в процесуальному праві України» (К., 2019), участь у підготовці якого, в частині, що стосується судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності взяли участь директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В.Л. Федоренко, учений секретар Центру Л.П. Тимощик, в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Центру Н.М. Ковальова.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності В.Л. Федоренко взяв участь у роботі 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології криміналістики та кримінального процесу»

05 листопада 2019 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко, на запрошення керівництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ) взяв участь у роботі 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» (далі – Міжнародна конференція), організованого КНДІСЕ, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національною школою суддів України, Національною академією правових наук України.

Продовжується набір статей для опублікування їх у № 3(5) електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Станом на 01 листопада 2019 року Редакційною колегією наукового електронного видання (журналу) «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» (далі – Редколегія) прийнято рішення про продовження терміну прийому рукописів наукових статей з проблем теорії та практики права та державного управління до № 3(5) цього журналу до 20 листопада 2019 року. Відповідне рішення зумовлене проханням авторів журналу, а також потребою Редколегії доопрацювати і привести у відповідність з вимогами МОН України, що висуваються до такого виду наукових видань, цікавих і змістовних публікацій, присвячених судово-експертній діяльності у Республіці Білорусь і Республіці Вірменія.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР Мін’юсту

31 жовтня – 01 листопада 2019 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь у роботі секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи науково-консультативної та методичної ради Міністерства юстиції України (далі - секція НКМР Мін’юсту), в якості постійного члена цієї секції. Засідання відбулося на базі Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренко опублікував у закордонній монографії розділ, присвячений судовій експертизі з питань інтелектуальної власності в Україні

У жовтня 2019 року у зарубіжній колективній монографії «Formation and prospects for the development of national critical infrastructure protrction system in Ukraine», включеній до науковометричної бази Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) опубліковано розділ, підготований директором Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренком, присвячений генезису, концепту і системі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, як важливого складника в системі захисту критичної інфраструктури України (Fedorenko V.L. Forensic examination on intellectual property as an institute of protection of critical infrastructure in Ukraine: genesis, concept and system / V.L. Fedorenko // Formation and prospects for the development of national critical infrastructure protrction system in Ukraine: collective monograph / V.M. Bevzenko, V.A. Bortnyak, K.V. Bortnyak, O.Yu. Busol, etc. – Lviv- Toruń: Liha-Pres, 2019. – S. 258-277. (SENSE)).

Сторінки

Підписатися на Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності RSS


Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.