Jump to Navigation
ЦЕНТР ІНФОРМУЄ

Директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренко прийняв участь у роботі Президії НКМР при Міністерстві юстиції України

26 січня 2018 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України  проф. В.Л. Федоренко прийняв участь у роботі Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – НКМР) під головуванням директора Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мін’юсту О.М. Олійника.

У Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України проведено заняття щодо впровадження вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 в судово-експертну діяльність

18 січня 2018 року у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) спеціалістом з підготовки фахівців національного органу стандартизації (зовнішнє навчання) проведено заняття щодо впровадження вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 в судово-експертну діяльність.

За результатом навчання співробітники лабораторії отримали нові знання щодо імплементації у діяльність Центру стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025.

Загальні збори трудового колективу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України визначили підсумки роботи у 2017 році та пріоритети діяльності в 2018 році

12 грудня 2018 року відбулися перші в 2018 році Загальні збори трудового колективу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на яких було остаточно затверджено Звіту про діяльність Центру за 2017 рік, а також Звіт про реалізацію Антикорупційної стратегії Центру за 2017 рік. Директор Центру В.Л. Федоренко оприлюднив підсумки діяльності роботи Центру за минулий рік, відзначивши позитивну динаміку розвитку Центру в цілому. Зокрема, судовими експертами Центру в 2017 році було проведено і завершено 312 експертиз і експертних досліджень, тоді як у 2016 році – 264. Збільшилась кількість судових експертів Центру з 19 до 21 експертів, а також кількість опанованих ними судово-експертних спеціальностей. Цьому сприяла ефективна робота Експертно-кваліфікаційної комісії (ЕКК) Центру. Динаміка характерна і в наданні Центром консультацій із застосуванням спеціальних знань і здійсненні оціночної діяльності. Відомі успіхи є й у науково-дослідній роботі Центру. Зокрема, важливою віхою стало започаткування в грудня 2017 року щорічних «Крайнєвських читань». Результативною в 2017 році була й робота Вченої ради Центру.

Керівник з якості НДЦСЕ ІВ Міністерства юстиції України С.А. Зазимко пройшов спеціальний навчальний курс «Розроблення систем управління якістю в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006»

У процесі підготовки Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України до акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, Керівник з якості Центру Сергій Анатолійович ЗАЗИМКО у період з 11.12. по 15.12.2017 року пройшов навчання в Державному підприємстві «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») щодо «Розроблення систем управління (далі - СУ) якістю в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006».

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України відзначив 14 річницю від дня свого створення

31 грудня 2014 року Науково-дослідний судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - Центр) відзначив 14 річницю з дня свого
створення.
Урочистості з нагоди створення Центру за участі керівництва Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції, НДУСЕ Міністерства юстиції України, судових експертів, адвокатів, патентних повірених, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, інших науково-дослідних установ і університетів відбулися 21 грудня 2014 року, під час проведення Науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності».
 
Одним із ключових питань цього заходу стало висвітлення проблем становлення та розвитку Центру в 2004-2017 рр. Наводимо доповідь директора Центру проф. В.Л. Федоренка "Становлення та розвиток Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (2004-2017 рр.)" ("Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності" : Матер. науково-практ. конф. (21 грудня, 2017 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка ; Науково-дослідний центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. - С. 8-14).

Сторінки

Підписатися на Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності RSS


Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.