Jump to Navigation

Публікації

Круглий стіл: "Медіація у сфері інтелектуальної власності" (11 червня 2015 року)

11 червня 2015 року Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ) спільно з Національною асоціацією медіаторів України проведено круглий стіл на тему: "Медіація у сфері інтелектуальної власності".

Міжнародний форум по боротьбі з підробками та піратством в Києві

24 квітня 2015 року в приміщенні готелю Ramada Encore Kiev відбувся Міжнародний форум по боротьбі з підробками та піратством. Програма Форуму складалась з тематичних блоків, в яких були висвітлені проблемні питання, пов’язані з порушеннями прав інтелектуальної власності, підробками та піратством, а також існуючі та перспективні шляхи вирішення цих питань. У Форумі взяло участь широке коло фахівців.

Проблемні питання проведення судової експертизи при встановленні новизни корисної моделі

У збірнику "Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник". - Вип. 58, ч. 2. - С. 531-534 надрукована стаття співробітників Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Гулі С.Л. та Охромєєва Ю.Г. "Проблемні питання проведення судової експертизи при встановленні новизни корисної моделі".

Порушення прав на торговельну марку у кримінальному процесі: особливості кваліфікації

У збірнику "Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник". - Вип. 58, ч. 2. - С. 523-530 надрукована стаття співробітників Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Поліщук І.Ю. та Ткачук Т.М. 

Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми

У збірнику "Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник". - Вип. 58, ч. 1. - С. 391-399 надрукована стаття судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Поліщук І.Ю. у співавторстві з головою Асоціації фахівців оцінки Максимовим С.Й. на тему "Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми".
 

Особливості проведення експертних досліджень, пов'язаних з літературними творами наукового характеру

В збірнику "Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник". - Вип. 58, ч. 1. - С. 385-390 надрукована стаття заступника директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Кісіль Н.В. на тему "Особливості проведення експертних досліджень, повязаних з літературними творами наукового характеру".

Правова охорона та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності в агропромисловій сфері

В газеті «Агробізнес сьогодні» (№ 11, червень 2013, с. 40-41) вийшла друком стаття заступника директора Центру Кісіль Н.В. «Правова охорона та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності в агропромисловій сфері».

Основные подходы, которые применяются при расчете размера ущерба при нарушениях авторских прав на компьютерные программы

И.Ю. Полищук, судебный эксперт, оценщик Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности

Выбор подходов к определению размера убытков (материального вреда и/или упущенной выгоды), в результате нарушения авторских прав на компьютерные программы, зависит от ряда обстоятельств, в частности среди которых: характер и вид правонарушения, субъектный состав и вид правоотношений, документы, которые предоставлены на исследование и т.д.

Режим компенсації за рахунок сум податку на додану вартість сільськогосподарським товаровиробникам

Ірина Луценко

науковий співробітник Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності

Верховна Рада України 22 грудня 2011 р. прийняла Закон N 4268 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» (далі - Закон). Цей Закон розкриває механізм виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі переробним підприємствам за рахунок акумуляції податку на додану вартість (далі -ПДВ ).
 Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.