Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України затвердила методику та методичні рекомендації, розроблені НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

8 січня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь у роботі Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада). Координаційна рада затвердила методику та включила до рекомендованої літератури для проведення експертиз і експертних досліджень методичні рекомендації, підготовлені центром у процесі виконання НДР.
Так, була затверджена наступна методика, розроблена Центром, що буде внесена до Реєстру методик проведення судових експертиз:
Методика визначення ринкової вартості об’єктів права інтелектуальної власності / Мін’юст, НДЦСЕ з питань інтелект. власн.; кер. Тимощик Л.П.; викон.: Голова І.Г., Голець І.В., Максимов С. Й., Поліщук І. Ю., Рак В. М., Сабадаш І. В. 0118U000374  Київ, 2020. 276 с. 
До Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5 (далі – Перелік), Координаційною радою були рекомендовані наступні джерела, підготовлені Центром:
• Методичні рекомендації щодо застосування програмно-апаратних комплексів/спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення запозичень/ознак плагіату у літературних, художніх та наукових творах (методичні рекомендації): звіт (заключ.) / Мін’юст, НДЦСЕ з питань інтелект. власн.; кер. В.Л. Федоренко; викон.: Собін О.К., Кривоножко Г.Є., Голікова О.В., Скрипнюк О.В., Заікіна Т.В., Шутович В.В.,Зубач О.І., Андрощук Г.О. 0118U000372. Київ, 2019. 125 с.
• Методичні рекомендації щодо розрахунку трудомісткості на розробку комп’ютерних програм на стадії раннього проектування на основі конструктивної моделі витрат СОСОМО ІІ (методичні рекомендації): звіт (заключ.) / Мін’юст, НДЦСЕ з питань інтелект. власн.; кер. Собін О. К.; викон.: Кривоножко Г.Є., Зазімко С. А., Самелюк О. С. 0118U000373.  Київ, 2018. 125 с.

Координаційна рада також рекомендувала включити до Переліку матеріали щорічних «Крайнєвських читань» за 2017-2020 роки:
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності : Матер. наук.-практ. конф. (21 грудня 2017 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка ; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 212 с.
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка / Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Вид-во «Ліра», 2018. 232 с.
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р., м. Київ); за заг. ред. Акад. НАПрП України О. В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 232 с.
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24 грудня 2020 р., м. Київ); за заг. ред. Акад. НАПрП України О. В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра, 2020. 186 с.

Запрошуємо до публікації в фаховому електронному журналі «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами – МАУП і Всеукраїнською асамблеї докторів наук з державного управління, запрошує до друку в фаховому науковому електронному виданні «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».
Матеріали до чергового 1(13) випуску журналу за 2021 рік приймаються до 10.02.2021 на електр. адресу членів редколгії: В. Федоренка – fedorenko_2008@ukr.net та/або Жукової І. – irina_pravo@ukr.net

Довідково:
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.
Метою видання є розвиток вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Рубрики видання по праву:
• Державотворення і правотворення.
• Проблеми сучасного конституціоналізму.
• Питання публічного права.
• Питання приватного права.
• Процесуальне законодавство.
• Кримінологія.
• Криміналістика і судова експертиза.
• Судова експертиза з питань інтелектуальної власності.
• Міжнародне право.
Рубрики видання з державного управління:
• Теорія та історія державного управління.
• Функціонування і розвиток механізмів державного управління.
• Концептуальні засади державної служби.
• Регіональне управління та місцеве самоврядування.
• Державне управління в галузі освіти.
• Сучасні технології управління в державі.
Видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.

Вийшов ювілейний випуск видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

У грудні 2020 року вийшов спеціальний (№ 6(12), 2020) випуск наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами – МАУП і Всеукраїнською асамблеї докторів наук з державного управління. Цей випуск журналу був присвячений 16-річчю з дня заснування Центру.
У цьому випуску журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» розміщено низку цікавих і змістовних статей з питань теорії та практики судової експертизи та, зокрема, судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності. Це насамперед наукові статті учених і судових експертів Центру та Львівського НДУСЕ:
Федоренко В.Л., Архіпов В.В.:
«The peculiarities of applying the main methodical approaches to evaluation in determining the value of antiques during forensic examination»;
Тимощик Л.П.:
«Методика визначення матеріальних збитків, які нанесені правовласнику в результаті неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності»;
Калініченко М.М., Струк І.О.:
«Специфіка досліження об’єктів дизайну інтер’єрів, створених за допомогою технологій 3d друку»;
Кривоножко Г.Є., Заікіна Т.В., Зубач О.І.:
«Щодо оптимізації часових витрат під час проведення судових експертиз (експертних досліджень)»;
У журналі також опубліковано ґрунтовні статті з проблем теорії та практики судової експертизи і криміналістики, зокрема:
Бондар В.С., Соколов О.С.:
«Проблемні питання обігу нарізної мисливської вогнепальної зброї в Україні: шляхи вдосконалення нормативного регулювання»;
Кралюк М.О., Крупка А.А., Дузь Л.Є., Черемнова А.І.:
«Актуальність створення судової експертизи подій на водному транспорті» та ін.
Електронне наукове видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» містить і низку інших цікавих публікацій, присвячених актуальним проблемам юриспруденції та державного управління, з якими Ви можете ознайомитись за посиланнями: http://www.intelect.org.ua/content/zhurnal-ekspert-paradygmy-yurydychnyh… та http://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/2-8-2020.html
Довідково:
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.

Шановні друзі, колеги і партнери, щиро вітаємо з Новим роком і Різдвом Христовим!

Зичимо вам нових блискучих професійних перемого і звершень у сфері захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, міцного козацького здоров’я, добробуту та процвітання, вдачі у всіх добрих починаннях!
Нехай ваша праця завжди буде цікавою, змістовною та високо оціненою у суспільстві та державі, а Новий 2021 рік буде для вас щедрим на успіхи та гарні враження, а всі несподіванки мають бути лише приємними!
Бажаємо гарного настрою і комфорту в роботі та повсякденному житті на весь наступний рік. Нехай у вас панують гармонія та радість, і вас постійно зігріває тепло людської вдячності за результати вашої сумлінної праці!

Трудовий колектив НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності

На базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено позачергове засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Мін’юсті

30 грудня 2020 року на базі Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) було проведено (з використанням глобальної мережі Інтернет у режимі телеконференції) позачергове засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України (далі – Секція) під головуванням директора Центру проф. В.Л. Федоренка, на якому було затверджено оновлені питання для атестації судових експертів (до запровадження тестування) за спец. 13.3, 13.4 і 13.6, а також представлено нового члена Секції І.В. Сабадаш (Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»). 
На виконання доручення Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України від 11.12.2020 №3160/6.4/28-20 щодо оновлення питань до атестації судових експертів за експертними спеціальностями 13.3 – Дослідження пов’язані з винаходами і корисними моделями, 13.4 – Дослідження пов’язані з промисловими зразками; 13.6 – Дослідження пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями Центром, спільно з членами Секції та із залученням в.о. директора Науково-дослідного інституту судової експертизи НАПрН України, судового експерта О.Ф. Дорошенка, було проведено роботу щодо удосконалення питань за згаданими спеціальностями. Цей перелік питань за спец. 13.3, 13.4 і 13.6 було обговорено членами Секції та одноголосно затверджено.
Оновлений перелік питань за вищезазначеними спеціальностями було розглянуто та прийнято за основу на позачерговому засідання Секції 30.12.2020 р. Також було прийнято рішення про можливість внесення пропозицій членами Секції у термін до 05 січня 2021 року.
Голова Секції проф. В.Л. Федоренко також представив нового члена Секції, завідувача лабораторії економічних і товарознавчих досліджень у резонансних провадженнях Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Сабадаш Інну Володимирівну, кандидатура якої була подана керівництвом згаданого НДУСЕ і затверджена 18.12.2020 на засіданні президії НКМР.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у відеоконференції з питань впровадження електронного тестування для атестації судових експертів, організованій Мін’юстом

29 грудня 2020 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко та завідувач сектору авторського права та суміжних прав Центру О.В. Голікова взяли участь у відіоконференції з питань впровадження електронного тестування для атестації судових експертів на ЦЕКК, організованій Департаментом експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.
Під час проведення цієї відоконференції представник розробника відповідного програмного продукту надала роз’яснення щодо особливостей користування електронними тестами і завданнями для проходження атестації судовими експертами, а також поспілкувалась із представниками НДУСЕ Мін’юсту щодо можливих недоліків і незручностей при використанні тестів. У січні 2021 року представники Центру апробують тести за спец. 13.1.1-13.9 у тестовому режимі, зі зворотним зв’язком з розробником тестів через наданий останніми електронний опитувальник.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності провів міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Літературні і художні твори як об’єкти судової експертизи у сфері інтелектуальної власності»

29 грудня 2020 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В.Л. Федоренко, заступник керівника Центру О.Г. Адлер, завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій О.К. Собін, завідувач сектору авторського права та суміжних прав Центру О.В. Голікова та судовий експерт Центру К.А. Мотузка взяли участь у міжнародному науково-практичний семінарі на тему: «Літературні і художні твори як об’єкти судової експертизи у сфері інтелектуальної власності», що проводився спільно з Національним бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія, у режимі інтернет-стримінгу Skype.
Під час проведення семінару відбувся обмін теоретичними знаннями, методичними підходами і досвідом експертного дослідження об’єктів авторського права (художніх, літературних творів, у тому числі творів наукового характеру), у рамках діяльності Відкритого українсько-вірменського методичного кабінету судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, створеного в 2019 році на підставі договору про співпрацю між цими двома установами судової експертизи.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проводить міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Літературні і художні твори як об’єкти судової експертизи у сфері інтелектуальної власності»

29 грудня 2020 року Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з Національним бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія, у режимі інтернет-стримінгу Skype, проводиться міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Літературні і художні твори як об’єкти судової експертизи у сфері інтелектуальної власності».
Метою даного семінару є обмін теоретичними знаннями, методичними підходами і досвідом експертного дослідження об’єктів авторського права (художніх, літературних творів, у тому числі творів наукового характеру), у рамках діяльності Відкритого українсько-вірменського методичного кабінету судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, створеного в 2019 році на підставі договору про співпрацю між цими двома установами судової експертизи.
На розгляд учасників міжнародного науково-практичного семінару винесені наступні доповіді-презентації:
• ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт. «Методичні основи експертного дослідження наукових творів як об’єктів авторського права» .
• ОВАНЕСЯН Рубен Андрійович, радник директора Національного бюро експертиз Республіки Вірменія, доктор медичних наук, професор. «Плагіат  в медичній науці Вірменії».
• ГОЛІКОВА Олена Валеріївна, завідувач сектора авторського права і суміжних прав лабораторії авторського права і інформаційних технологій Науково-дослідного центру судової експертизи з питаннях інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. «Особливості використання спеціального програмного забезпечення для виявлення фактів використання в літературних творах при проведенні експертиз і експертних досліджень».
• АРУТЮНЯН Ганна Ашотовна, МОВСИСЙАН Шушаник Ашотовна, експерти відділу товарознавчих експертиз Національного бюро експертиз Республіки Вірменія. «Деякі особливості проведення експертних досліджень об’єктів інтелектуальної власності в РВ»

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно проведено IV щорічні «Крайнєвські читання»

24 грудня 2020 року, з нагоди 16-ої річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини першого директора Центру Крайнєва Петра Павловича (1952-2014 рр.), за участі Міністерства юстиції України, інших органів державної влади, науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ), суддів, адвокатів і органів досудового розслідування, патентних повірених, юридичних агенцій, установ, підприємств і організацій, інших колег і партнерів Центру, Центром було успішно проведено IV щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»).
З вітальним словом до учасників IV «Крайнєвських читань» звернуся Перший заступник Голови Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Р.О. Стефанчук, який підкреслив важливу місію Центру в модернізованій системі захисту права на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, та побажав трудовому колективу Центру подальшого ефективного розвитку та результативної діяльності як в сфері судово-експертної, так і наукової та методичної діяльності.
Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А.В. Гайченко в своєму привітальному слові відзначив, що Центр відбувся як самостійна, потрібна й важлива для суспільства та Української держави науково-дослідна установа судової експертизи, та побажав керівництву та судовим експертам і науковцям Центру не зупинятись на досягнутому й прагнути до нових професійних перемог і звершень.
Суддя Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор Берназюк Я.О. привітав Центр із черговою річницею та відзначив, що керівництво і трудовий колектив Центру зарекомендували себе, як справжній центр проведення судових експертиз і експертних досліджень з питань інтелектуальної власності. І хоча Верховний Суд не є замовником відповідних судових експертиз, але для судів першої інстанції такі судові експертизи є надзвичайно важливими. Від їх якості та об’єктивності залежать результати розгляду судами спорів про права на об’єкти інтелектуальної власності. Окремо було відзначено наукові здобутки центру в обґрунтванні судово-експертної діяльності в сфері інтелектуальної власності, що отримали своє втілення в нових методиках і методичних рекомендаціях, а також публікаціях, виданих за кордоном. Вони є важливими для ідентифікації України, як держави, що цінує, поважає та захищає інтелектуальну власність.
Від імені Національного бюро експертиз Республіки Вірменія, що є партнером Центру, з привітанням виступив заступник директора Національного бюро з наукових питань Восканян П.С., який разом із колегами (Арутюнян А.А., і Мовсисян Ш.А.), що проходили минулого року стажування на базі Центру, привітав трудовий колектив Центру з 16 річницею. При цьому, було відзначено, що для таких судово-експертних установ як Центр і Національне бюро «кожен рік роботи є ювілеєм». Адже, до того як молода установа стане загальновизнаною та авторитетною, вона приречена щоденно працювати на високий результат, доводити свою потрібність для суспільства та держави, виважено вибудовувати взаємовідносини із державою та приватним сектором, з іншими, в тому числі й зарубіжними судово-експертними установами. Наразі Центру це вдається. Щороку зростає його судово-експертний, науковий і методичний потенціал, зміцнюються міжнародні зв’язки. Гарним прикладом цього є й співпраця Центру з Національним бюро в сфері судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
З привітаннями до учасників конференції звернулася директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Ткаченко Н.М., яка відзначила гарний почин Центру щодо проведення щорічних «Крайнєвських читань», які на сьогодні отримали своє визнання і в науковців, і в судових експертів у сфері судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін’юсту Олійник О.М. привітав Центр з 16-літтям, а також відзначив, що визначення керівництвом Центру нових пріоритетів свого стратегічного розвитку засвідчує не лише усталеність Центру в системі науково-дослідних установ судової експертизи в Україні, а й потенціал його подальшого розвитку. Прикметно й те, що Центр став одним із найбільш активних учасників реформи судово-експертної діяльності, започаткованої Міністерством юстиції України. Відповідна реформа на сьогодні втілена в проєкті Закону України «Про судово-експертну діяльність», який знаходиться на погодженні в зацікавлених сторін. Також О.М. Олійник порадив організаторам заходу сформувати резолюцію «Крайнєвських читань» і направити її до Міністерства юстиції України для подальшого опрацювання.
З вітальними словами на адресу Центру виступили керівники Київського науково-дослідного інституту судової експертизи (О.Г. Рувін), Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. С.М. Бокаріуса» (С.М. Клюєв), Дніпропетровського науково-дослідного інституту судової експертизи (О.В. Коваленко) та ін. Учасників конференції також привітала Кісіль Н.В., керівник Бюро  «Expert&Technology».
Надалі на розгляд учасників «Крайнєвських читань» були винесені наступні питання.
• Теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.
• Наукова спадщина засновника НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.).
• Судова експертиза у сфері авторського права та суміжних прав.
• Судова експертиза у сфері технічної творчості та засобів індивідуалізації – комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок і ін.
• Економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності.
• Експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікацій під час вирішення експертних завдань у сфері інтелектуальної власності.
• Перспективи і шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності.
Зі спогадами про наукове зростання і здобутки Петра Павловича Крайнєва, а також про утвердження та розвиток Центру виступили патентний повірений Череп Л.В. і науковий працівник, доктор економічних наук, професор, судовий експерт Бутнік-Сіверський О.Б. У виступах було надано позитивну оцінку досвіду організації та проведення керівництвом Центру щорічних «Крайнєвських читань», а також інституційній пам’яті Центру про його витоки. У спогадах також відзначався непересічний талант П.П. Крайнєва як експерта, науковця та організатора Центру.
В основній частині заходу учасникам IV «Крайнєвських читань» були презентовані наступні тематичні доповіді.
• Федоренко Владислав Леонідович, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт. «Стратегічні пріоритети розвитку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту».
• Коваль Антон Миколайович, партнер Патентно-юридичної Агенції «Дубинський і Ошарова», адвокат, патентний повірений. «Актуальні питання захисту прав на торгівельні марки».
• Копитько Алла Петрівна, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». «Лікарські засоби, зареєстровані як торговельні марки».
• Сопільняк Вікторія Юріївна, партнер Патентно-юридичної Агенції «Дубинський і Ошарова», адвокат, патентний повірений. «Експерт проти споживача: хто кого?».
• Кривоножко Галина Євгенівна,  завідувач сектором інформаційних технологій лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, судовий експерт. «Основні аспекти рішення задач під час проведення судових експертиз (експертних досліджень) розрахунку трудовитрат розробки програмних продуктів на основі моделі COCOMO II».
• Кісіль Наталія Валеріївна, керівник Бюро  «Expert&Technology», кандидат с.-г. наук, с.н.с., судовий експерт у сфері інтелектуальної власності «Підготовка судових експертів: сучасні підходи та можливості підвищення ефективності».
На завершення IV «Крайнєвських читань» було презентовано:
• оновлений офіційний веб-сайт Центру;
• Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)»;
• наукове електронне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», 2020, № 6(12), Спецвипуск з нагоди 16-річчя НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності;
• науково-методичного видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності», НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, 2020 рік (2-е вид.)
Підсумовуючи проведення IV «Крайнєвських читань» модератор цього заходу, директор Центру В.Л. Федоренко подякував усіх учасників за теплі привітання, цікаві спогади про першого директора Центру П.П. Крайнєва, змістовні та глибокі доповіді з актуальних проблем теорії та практики судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності й запропонував наступні базові положення до резолюції конференції.
• Вважати позитивним досвід проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») із наступним розширенням кола її учасників, у тому числі й закордонних, та кола питань, що виносяться на обговорення.
• Сприяти систематичній популяризації судово-експертної діяльності з питань інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.
• Посилити методичне і наукове забезпечення судових експертиз об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема комплексних, у тому числі тих, які проводяться за суміжними видами судової експертизи (товарознавча, лінгвістична, мистецтвознавчої й ін.), частина з яких є новими для Центру.
• Активно долучатися до реформування судово-експертної діяльності в Україні, сприяти подальшій конвергенції державної та недержавної складових системи судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.
Ці положення резолюції IV «Крайнєвських читань» було запропоновано доповнити та уточнити у тижневий термін із метою їх подальшого направлення до Міністерства юстиції України.

24 грудня 2020 року об 11.00 відбудеться IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

24 грудня 2020 року, з нагоди 16-ої річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини відомого науковця, першого директора Центру Крайнєва Петра Павловича (1952-2014 рр.) об 11.00 у режимі інтернет-стрімінгу проводиться IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» (далі – Конференція). Запрошуємо до участі у конференції судових експертів, суддів, адвокатів, науковців і представників громадянського суспільства, слідчих органів досудового розслідування та представників ЗМІ.
На розгляд учасників IV «Крайнєвських читань» виносяться наступні питання:
• теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
• наукова спадщина судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.);
• проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;
• судова експертиза у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
• судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;
• економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;
• експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційних засобів (систем);
• шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.
Захід «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») буде проведено на базі Центру за адресою: 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 26, оф. 501 у режимі інтернет-стрімінгу «Skype» (skype-адреса: intelect.NDC). Початок об 11.00. Реєстрація учасників у мережі Skype з 10.30 до 11.00.
На конференції буде презентовано Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)».

Програма конференції за посиланням.

Завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі ЦЕКК при Міністерстві юстиції України

23 грудня 2020 року завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) Собін О.К. взяв участь у роботі Центральної експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України.
На засіданні ЦЕКК було розглянуто питання щодо:
• підтвердження кваліфікації судового експерта;
• присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта;
• організації та проведення судової експертизи у сучасних умовах та інш.
За результатами засідання ЦЕКК підтверджені кваліфікації судових експертів (зокрема за спеціальностями 10.9, 10.17), присвоєні відповідні кваліфікаційні класи.
Засідання ЦЕКК відбулось під керівництвом заступника директора департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, К.Ф. Ковальової, пройшло на високому організаційному рівні.

Запрошуємо на IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

З нагоди 16-ої річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини відомого науковця, першого директора Центру Крайнєва Петра Павловича (1952-2014 рр.), запрошуємо судових експертів, суддів, адвокатів, науковців і представників громадянського суспільства, слідчих органів досудового розслідування та представників ЗМІ прийняти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» (далі – Конференція), що буде проведена в режимі інтернет – стрімінгу.
На розгляд учасників IV «Крайнєвських читань» виносяться наступні питання:
• теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
• наукова спадщина судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.);
• проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;
• судова експертиза у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
• судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;
• економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;
• експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційних засобів (систем);
• шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.
Захід «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») буде проведено 24 грудня 2020 року з 11.00 по 13.00 на базі Центру за адресою: 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 26, оф. 501 у режимі інтернет-стрімінгу «Skype» (skype-адреса: intelect.NDC).
Для участі в IV «Крайнєвських читаннях» просимо здійснити попередню реєстрацію до 10.00 24.12.2020 р. за посиланням: https://forms.gle/2voYopSjsVJ83g2a8, а також надіслати запит до Skype за адресою intelect.NDC.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності В.Л. Федоренко взяв участь у роботі президії НКМР з проблем судової експертизи

18 листопада 2020 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь у засіданні президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – президія НКМР) у режимі інтернет-стрімінгу.
У 2020 році директор Центру В.Л. Федоренко виконував повноваження заступника голови президії НКМР.
Під час роботи президії НКМР були розглянуті наступні питання:

  • про обрання заступника голови президії та секретаря президії НКМР;
  • про нові науково-дослідні роботи, запропоновані НДУСЕ, з метою вирішення питання щодо їх актуальності та доцільності включення до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту на 2021 рік;
  • про узгодження проєктів плану роботи НКМР та плану впровадження результатів науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз (далі – НДКСЕ) на 2021 рік;
  • щодо узгодження та затвердження складу секцій НКМР;
  • різне.

У засіданні президії НКМР уперше взяли участь судові експерти, які не працівниками НДУСЕ. Робота президії НКМР була здійснена на високому організаційному та технічному рівні.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності виступив співорганізатором конференції «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування»

08 грудня 2020 року заступник директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) Адлер О.Г., керівник лабораторії права промислової власності Ковальова Н.М. та судові експерти Чабанець Т.М., Томачинський С.М., Фоя О.А., взяли участь у роботі VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування» (далі – Конференція), організованої Центром спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, та проведеним у режимі інтернет-стримінгу через програмний продукт Zoom.
На обговорення учасників Конференції були винесені наступні питання:
-винаходи та корисні моделі;
-промислові зразки;
-торговельні марки.
Із доповіддю на тему «Вплив змін спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності на проведення експертних досліджень» виступив судовий експерт лабораторії права промислової власності Центру Томачинський С.М.
До збірника матеріалів Конференції «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування» увійшли наступні публікаці працівників Центру:
• Ковальова Н. М., Томачинський С. М. «Вплив змін спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності на проведення експертних досліджень»;
• Федоренко В. Л., Фоя О. А., Чабанець Т. М. «Встановлення однорідності (спорідненості) товарів і послуг при проведенні експертних досліджень з питань інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6»

Оргкомітетом IV Науково-практичної конференції («Крайнєвських читань») продовжено прийом доповідей і виступів учасників цієї конференції до 07.12.2020

На звернення учасників IV щорічної Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») Оргкомітет конференції подовжив, який діє на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), терміни подання матеріалів доповідей і виступів учасників цієї конференції до 07.12.2020
На розгляд учасників IV «Крайнєвських читань» виносяться наступні питання:
• теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
• наукова спадщина судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.);
• проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;
• судова експертиза та новелізація чинного законодавства у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
• судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;
• економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;
• експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційних засобів (систем);
• шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.
IV «Крайнєвські читання» заплановано провести 24 грудня 2019 року на базі Центру за адресою: 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 26, у режимі Інтернет-стримінгу.
Належно оформлені матеріали доповідей, виступів і повідомлень (вимоги наводяться нижче), просимо надсилати на адресу Центру завчасно, до 07.12.2019.
До початку роботи конференції заплановано опублікувати збірку Матеріалів IV-их «Крайнєвських читань».
Контакти Оргкомітету конференції:
Директор Центру – Федоренко Владислав Леонідович, fedorenko_2008@ukr.net; тел. роб. +38 (044) 592 14 01.

 

Вимоги до оформлення матеріалів
доповідей, виступів і повідомлень учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

1. До друку приймаються раніше не опубліковані наукові доповіді, виступи і повідомлення українською, англійською, польською мовами.
Зміст матеріалів наукових доповідей і повідомлень повинен відповідати предмету III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») та узгоджуватись із питаннями, які виносяться на розгляд.
2. Рекомендована структура тез доповідей, виступів і повідомлень:
– назва тез;
– прізвище та ім’я автора (повністю), посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактні дані автора;
– прізвище та ім’я, науковий ступінь, вчене звання та контактні дані наукового керівника (для аспірантів і магістрантів);
– ORSID та інші ідентифікатори автора у міжнародних науковометричних системах (за потреби);
– вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано дослідження даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена наукова доповідь чи виступ);
– постановка завдання (формулювання цілей наукової доповіді чи виступу);
– результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів);
– висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у відповідному науковому напрямку;
– використані джерела подаються в кінці матеріалів доповіді або виступу в порядку їх використання.
Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302:2015, чинним з 1 липня 2016 року.
3. Технічні вимоги до оформлення до тез доповідей і повідомлень.
Тези доповідей і повідомлень мають бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14, інтервал – 1,5.
Посилання на використані джерела (за їх потреби) подаються безпосередньо в матеріалах доповіді чи виступу у квадратних дужках, із зазначенням порядкового номера джерела, під яким воно внесене до списку літератури, та через кому – конкретної сторінки. Кількість посилань не повинна бути надмірною – як правило, не більше 1-2 посилань.
Обсяг тез доповідей судових експертів, патентних повірених, суддів, кандидатів і докторів наук – до 15 сторінок; аспірантів і докторантів – до 10 сторінок; повідомлень магістрів і студентів – до 5 стор.
4. Електронний варіант матеріалів доповідей і виступів для друку слід надіслати або надити особисто на електронному носії до 07 грудня 2020 року на адресу Оргкомітету конференції. Контактні особи Оргкомітету:
• директору Центру – Федоренко Владислав Леонідович, тел. роб. +38(044) 5921401; моб.: +38 (097) 444-16-09; fedorenko_2008@ukr.net;
• судовому експертові Центру – Зубач Олені Іванівні, тел. роб. +38(044) 5921401; zelena1094@gmail.com.
5. Відповідальність за належність оформлення, якість редагування та достовірність і науковість тез доповідей та повідомлень несе їх автор.
Оргкомітет конференції зберігає за собою право залишити без опублікування матеріали доповідей, виступів і повідомлень, у випадку їх невідповідності вище встановленим вимогам, або через недотримання термінів подання встановлених матеріалів до розгляду.
Оргкомітет конференції.