Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності провів відкриту лекцію-презентацію в Польщі щодо відповідальності РФ за воєнні злочини в Україні

12 травня 2022 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф., DrHb (Польська академія наук) Владислав Федоренко провів відкриту лекцію-презентацію у Академії Леона Козьмінського (м. Варшава, Республіка Польща), на запрошення ректора цього вищого навчального закладу проф., DrHb Бартоломея Новака. Тема лекції-презентації: «Naruszenie międzynarodowych praw i zwyczajów wojny podczas militarnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku» («Порушення міжнародних законів і звичаїв ведення війни під час військової агресії РФ в Україні»). 

У свій лекції-презентації проф. В. Федоренко розкрив історичну тенденцію до гуманізації війн, починаючи з епохи Відродження і до сьогодення. Це, зокрема відобразилось у доктрині права війни, обґрунтованої Г. Гроцієм, а також у формування міжнародного гуманітарного права та утвердження, починаючи із другої пол. XIX ст., міжнародних законів і звичаїв війни. Вони, зокрема, були втілені в Женевській конвенції 1864 р. і Гаазькій конвенції 1907 р. Після II світової війни було сформовано міжнародний механізм забезпечення миру та безпеки, важливими складовими яких став Статут ООН, Загальна декларація прав людини 1948 р., Женевська конвенція 1949 р. і ін. міжнародні договори, конвенції та документи, а також органи ООН – Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН і Міжнародний суд справедливості ООН. У 2002 р., на тлі розслідувань актів геноциду в колишній Югославії та в Руанді, після підписання Римського статуту 1998 р., починаючи із 2002 р. дієво працює Міжнародний кримінальний суд у м. Гаага.

Військова агресія, а по-суті, неоголошена та несправедлива загарбницька війна РФ, яка почалася 24 лютого 2022 р. із масованого вторгнення російської армії на землі, в повітрі та на небі, ознаменувалась численними воєнними злочинами (позасудові страти, катування та тортури, зґвалтування жінок і дітей, примусова депортація та ін.) на тимчасово окупованих територія України і в районах бойових дій. Одночасно з цим, міжнародні механізми запобігання військовій агресії продемонстрували свою неефективність у ситуації вторгнення РФ в Україну. Зґуртованість вищого керівництва Української держави, мужність Збройних Сил Україні і інших військових формувань і допомога держав-союзників України (США, Великої Британії, Польщі, Канади, Литви і іще понад 40 держав світу) стали тим основними рушійними силами героїчної оборони України.

Разом із тим, жахливі воєнні злочини РФ вимагають невідворотності їх покарання на міжнародному та національному рівні, повернення справжнього змісту гасла «Ніколи знову!». У цьому контексті було презентовано існуючі (Міжнародний кримінальний суд і ін.) та перспективні (створення Спеціального воєнного трибуналу в Україні за підтримки держав-союзниць України) механізмі притягнення комбатантів за військові злочини проти України. У лекції також висвітлено місію судових експертів України, які нині співпрацюють із судовими експертами Франції, Нідерландів, Словаччини і ін. щодо збирання доказів відповідних воєнних злочинів для Міжнародного кримінального суду.

В основу лекції були покладені попередні публікації проф. В. Федоренка (у співавторстві):

  • Fedorenko V., Fedorenko M. Russia’s Military Invasion of Ukraine in 2022: Aim, Reasons, and Implications. Krytyka PrawaNiezależne studia nad prawem.tom 14, nr 1/202 S. 7-42.
  • Федоренко В.Л., Юхимюк О.М., Адлер О.Г. Порушення основоположних прав людини внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України у 2022 року та механізми притягнення військових злочинців до юридичної відповідальності. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 2 (20). С. 15-29.

Лекція-презентація була проведена директором Центру проф. В. Федоренком через застосунок TimeMicrosoft польською мовою.

Презентація      «Naruszenie międzynarodowych praw i zwyczajów wojny podczas militarnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku» додається та є вільною в доступі та використанні при умові дотримання законодавства про авторське право.