Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності включений до складу Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України

30 грудня 2021 року Розпорядженням Верховної Ради України № 502 директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) доктор юридичних наук, професор В. Федоренко включений до складу Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України, створеної «з метою забезпечення наукового супроводу діяльності Верховної Ради України».

Відповідно до Розпорядженням Верховної Ради України від 30 грудня 2021 р. № 502 (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/21-%D1%80%D0%B3#Text),

«Науково-консультативна рада при Голові Верховної Ради України – це консультативно-дорадчий орган, що функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до законопроектної роботи, підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради України, які потребують наукового забезпечення.

Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, які погодилися брати участь в її роботі. Членом Науково-консультативної ради може бути фахівець, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), адвокат, суддя у відставці».