Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності виступив науковим консультантом по двом захищеним дисертаціям на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

18 грудня 2020 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко, під час своєї відпустки, виступив науковим консультантом по двом дисертаціям на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, які були успішно захищені в спеціалізованій раді Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».
Теми дисертаційних досліджень були дотичними до проблем судово-експертної діяльності. Так В.М. Кравчук підготував і захистив дисертацію на тему «Теоретичні основи конституційно-правового статусу суддів в Україні», а В.В. Шемчук – на тему «Конституційно-правове забезпечення інформаційної безпеки сучасних держав: порівняльно-правовий аналіз».
Таким чином, наукова школа професора В.Л. Федоренка примножилась і на сьогодні представлена 5 підготовленими і захищеними докторами юридичних наук, 8 кандидатами юридичних наук і 2 кандидатами наук із державного управління.