Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у презентації колективної монографії «Новий шлях до права»

09 липня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко, на запрошення Оргкомітету заходу, взяв участь у презентації монографії «Новий шлях до права», виданій англійською та українською мовами. Презентація була проведена в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проф. В. Федоренко виступив співавтором цієї наукової монографії, виданої під редакцією відомого вітчизняного правника, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України А. Селіванова.

З вітальним словом до учасників презентації звернувся проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Погрецький, який підкреслив важливість синергії потужного колективу визнаних учених у вирішенні актуальних проблем розвитку національного права. Ключова доповідь була виголошена академіком О. Селівановим, який охарактеризував сутність і зміст колективної монографії, її місію для удосконалення процесів національного державотворення та правотворення. Проф. О. Селіванов підкреслив важливість такого формату оприлюднення здобутків ґрунтовних наукових досліджень як державною, так і англійською мовою, що допоможе бути українській правничій науці «впізнаваною» на Заході. Високу оцінку монографії «Новий шлях до права» дав і завідувач кафедри конституційного права доктор юридичних наук, професор О. Марцеляк, котрий відзначав змістовність і комплексний характер цієї монографії, її важливість для розвитку сучасної конституційно-правової науки.

Під час презентації виступили і автори цієї монографії: директор Центру, доктор юридичних наук, професор В. Федоренко, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Н. Оніщенко, суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор В. Городовенко та ін.

 

Бібліографія монографій:

  1. Новий шлях до права. Колективна монографія. Кер. автор. колективу А.О. Селіванов. Київ: Логос, 2021. 208 с.

2. A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021.