Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

29-30 листопада 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у роботі комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (далі – Інститут), в якості офіційного спостерігача від кандидата на посаду директора Інституту академіка НАПрН України О. Скрипнюка, за запрошенням Організаційного комітету з проведення цих виборів.  

Інститут є провідною правовою науково-дослідною установою в системі НАН України. Станом на 30.11.2021 (день виборів) фактична численність штатних наукових працівників Інституту склала 79 учених.

Вибори директора Інституту відбулися на засадах демократизму, гласності, таємності голосування та із неухильним дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації та проведення науково-дослідних установ НАН України, зокрема, відповідно до п.п. 3.12.3, 3.12.4 і ін. Статуту НАН України. На посаду директора інституту балотувалися два претенденти О. Копиленко та О. Скрипнюк.

У голосуванні, що відбулося 30.11.2021, взяли участь 76 із 79 штатних наукових представників Інституту, включаючи чинного директора Інституту академіка НАН України Ю. Шемшученка. За наслідками таємного голосування, Комісією з проведення виборів директора Інститут (далі – Комісія) у були встановлені такі результати: за кандидатуру О. Скрпинюка на посаду директора Інституту було віддано 74 голоси; 2 наукових працівники не підтримали жодного кандидата на посаду директора Інституту.

Згідно з п. 3.12.4 Статуту НАН, Комісія одноголосна прийняла рішення про обрання науковим колективом на посаду директора Інституту Олександра Скрипнюка.

 

Довідково:

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні.

Згідно із своїм Статутом Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; координує фундаментальні наукові розробки відповідних проблем; готує кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних наук; проводить наукові і науково-практичні конференції; видає юридичну літературу; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційному Суду України. органам судовим органам, Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, громадянам України та іноземних держав.

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту є:

  • проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика;
  • правові проблеми демократизації суспільних відносин і формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав та свобод людини;
  • теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України;
  • теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції та законодавства України;
  • Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: теорія і практика;
  • проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права.

 

(URL: http://idpnan.org.ua/zagalna_informacija.html).