Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

30 вересня 2022 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. Владислав Федоренко взяв участь у роботі Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада), на якому були розглянуті актуальні проблеми теорії та практики судово-експертної діяльності в Україні. Серед іншого, Координаційна рада розглянула першим питання щодо наукової та довідкової літератури, розробниками якої є державні спеціалізовані установи та які рекомендовані державними спеціалізованими установами для використання в експертній практиці.

П. 1.31 рішення Координаційної ради до використання в експертній практиці рекомендовано науково-методичне видання Центру, присвячене судовій експертизі з питань інтелектуальної власності, випущене у червні 2022 року.

 

Довідково:

Науково-методичне видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні» (Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.- метод. вид.; В.Л. Федоренко (кер.), О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка, вид. 2-ге, розшир. і доп. / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022, 196 с. (ISBN 978-617-520-310-1).