Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі президії НКМР

28 грудня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) та голова секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР проф. В. Федоренко взяв участь у роботі президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – НКМР), в якості члена президії НКМР.

На засіданні президії НКМР були розглянуті наступні питання:

  • про обрання заступника голови президії та секретаря президії НКМР;
  • щодо розгляду нових науково-дослідних робіт, запропонованих науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, з метою вирішення питання щодо їх актуальності та доцільності включення до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту на 2022 рік:
  • про погодження проєктів Плану роботи НКМР та Плану впровадження результатів науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2022 рік (затверджено теми НДР Центру на 2022-2023 рр.

а) «Розробка методики визначення ліцензійних платежів та авторської винагороди» (VII.1.1-2022/2; керівник: Л. Тимощик);

б) «Розробка методичних рекомендацій щодо досліджень, пов’язаних з компіляціями даних (базами даних) та системами управління (керування) базами даних» (VII.1.2-2022/2; керівник: О. Собін);

  • щодо узгодження персонального складу секцій НКМР.

У пункті порядку денного «Різне» президія НКМР відкрито обговорила питання та прийняла рішення щодо:

актуальності методик проведення судових експертиз, які містяться у Реєстрі методик проведення судових експертиз;

доцільності проведення процедури рецензування висновків, передбачених Планом рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (наказ Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів»);

– внесення змін до пункту 4.17 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145, зокрема стосовно доцільності складання контрольних карток на повторні експертизи;

– введення нової експертної спеціальності 9.5 – «Молекулярно-генетичні дослідження в межах судової біологічної експертизи»;

– започаткування судової теплотехнічної експертизи та експертної спеціальності 10.29 – «Дослідження теплових процесів та експлуатації теплоенергетичного устаткування» та ін.