Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у засіданні Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

28 січня 2022 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у засіданні Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада) під головуванням директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н. Ткаченко.

Зі вступним словом до учасників засідання Координаційної ради звернувся Заступник Міністра юстиції України А. Гайченко, який відзначив, що розвиток та належне матеріально-технічне і фінансове забезпечення судово-експертної діяльності відомчих НДУСЕ залишається пріоритетом Міністерства юстиції України. Уже на сьогодні НДУСЕ отримали достатні кошти на придбання спеціального криміналістичного обладнання, яке посилює професіоналізм судових експертів, що працюють в установах Мін’юсту. При цьому, Міністерство юстиції України високо цінує фаховість і доброчесність судових експертів, і цього року боротьба Міністерства юстиції України в напрямку збільшення фінансування оплати експертів увінчалася успіхом. Цього року заробітні плати судових експертів НДУСЕ Мін’юсту стають більш конкурентними на ринку праці. Водночас, Міністерство юстиції України очікує й підвищення продуктивності НДУСЕ.

На засіданні Координаційної ради були розглянуті та затверджені 26 методик і рекомендовано для використання в експертній практиці державними спеціалізованими установами 100 позицій наукової та довідкової літератури, розробленої державними НДУСЕ. Серед останніх і методичні рекомендації та матеріали V «Крайнєвських читань», підготовані та опубліковані Центром:

  • Методичні рекомендації щодо особливостей проведення експертних досліджень, повязаних з етикетками / НДЦСЕ з питань інтел. власн.; КНІСЕ, ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»; Н. Ковальова (кер.), В. Федоренко, Т. Чабанець., О. Фоя, Н. Климова, Т. Заніна та ін. Київ: Вид-во «Ліра», 2021. 97 с.
  • Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (23 грудня 2021 р. м. Київ); за ред. проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ : Вид-во «Ліра», 2021. 160 с., XXIV.

На засіданні Координаційної ради також було розглянуто та рекомендовано до застосування в судово-експертній практиці низку програмних продуктів для проведення експертних досліджень («ARGUS», ПК «Ліра», програмний продукт «Рута» та ін.).