Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у зустріч експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

21 липня 2021 року  директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у зустрічі експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у якості представника від роботодавців під час обговорення Освітньої програми із підготовки докторів філософії «Право» у Науково-дослідницькому інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

У своєму виступі директор Центру В. Федоренко позитивно охарактеризував відповідну програму та її основні компоненти. Професором В. Федоренком також відзначив, що Науково-дослідницький інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України є давнім науковим партнером Центру. У першу чергу, це взаємодія у сфері наукової та методичної діяльності (залучення фахівців Інституту до підготовки Центром методик і методичних рекомендацій і їх рецензування, до участі в роботі секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизі при Міністерстві юстиції України, організації та проведення спільних науково-комунікативних заходів тощо). Тому, Центр долучався до розробки освітньої програми «Право» й вбачає в її реалізації позитивний аспект для розвитку судово-експертної діяльності.