Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у зустріч експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

12 червня 2021 року  директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у зустрічі експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у якості представника від роботодавців. Предметом обговорення стала акредитація освітньо-наукової  програми підготовки докторів філософії у галузі знань «Право» (081) у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

У своєму виступі директор Центру В. Федоренко позитивно охарактеризував відповідну програму та потенціал професури і випускників Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, відзначив позитивний досвід попередньої співпраці Центру з викладачами цього Університету. Також В. Федоренко позитивно відзначив такий компонент програми, як «Судова експертиза та криміналістика», опанування якого сприятиме притоку спеціально підготовлених фахівців для роботи у НДУСЕ на посадах судових експертів і науковців. При цьому, такі фахівці очікувані не лише у МВС, а у системі НДУСЕ Мін’юсту.