Директора НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності обрано секретарем Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України

21 січня 2022 р. на установчому засіданні Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України (далі – НКР) під головуванням спікера парламенту Р. Стефанчука, було визначено цілі, принципи і пріоритети діяльності НКР та обрано її керівництво. Головою НКР, відповідно до п. 3 Положення про НКР, є Голова Верховної Ради України – Р. Стефанчук, заступником Голови НКР обрано Н. Кузнєцову, доктора юридичних наук, професора, дійсного члена (академіка) Національної академії правових наук України, секретарем НКР – директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктора юридичних наук, професора В. Федоренка.

Відповідно до п. 10 Положення про Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради, затвердженого Розпорядженням Верховної Ради України від 30 грудня 2021 р. № 502 (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/21-%D1%80%D0%B3#Text),

«Вчений секретар Науково-консультативної ради здійснює координацію організаційного, методичного, матеріально-технічного, документального та іншого забезпечення роботи Науково-консультативної ради».