«Фейкові референдуми і спотворене народовладдя – інструменти військової агресії рф проти України і Західної демократії» – ключова публікація № 4(22) часопису «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) з перших днів військової агресії рф проти України, у межах своїх статутних повноважень, здійснює діяльність, спрямовану на встановлення збитків і шкоди, завданих Україні армією держави-агресора. Центр також є науковою платформою для висвітлення питань, пов’язаних із воєнними злочинами рф в Україні. Так, у № 4(22) наукового електронного часопису «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» опубліковано наукову статтю Голови Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у співавторстві з іншими ученими-правознавцями на актуальну проблематику: «Фейкові референдуми і спотворене народовладдя – інструменти військової агресії рф проти України і Західної демократії».

Ця наукова стаття присвячена проблематиці використання російською федерацією спотворених цінностей і інститутів демократії для легітимації результатів своєї військової агресії в Україні в 2014-2022 рр. Здійснюється ретроспективний аналіз утвердження цінностей, принципів, інститутів і практик Західної демократії з часів Афінської політії – до становлення й розвитку конституційної демократії в кін. XVIIIст. – XXI ст.

Аналізуються витоки утвердження референдумів у давніх швейцарських кантонах, колоніях Північної Америки і у Франції. Обґрунтовується висновок, що референдуми трансформуються з традицій архаїчного народоправства в інститути конституційної демократії під впливом появи і розвитку доктрини конституціоналізму, конституцій і конституційних практик. При цьому, референдуми із кін. XVIII ст. залишались привабливим політико-правовим інструментом для легалізації диктаторами недемократичних рішень. Про це, зокрема, свідчать наполеонівські та гітлерівські плебісцити, а також інші квазіреферендуми у  державах з  авторитарними режимами.

Тому, на думку авторів публікації, запобіжником проти квазіреферендумів є  конституційні режими референдної демократії, засновані на цінностях, принципах, політико-правовій культурі та традиціях народовладдя, доктринах народовладдя, кращих правотворчих, правозастосовних і  правосудних (юрисдикційних) практиках організації та проведення референдумів з  найбільш важливих питань життя суспільства, територіальних громад і держави.

Аналізується модель спотвореної демократії, що була сформована в рф у останні роки і приклади її застосування на «кримському референдумі» 2014 р., «конституційному референдумі рф» 2020 р. і під час місцевих виборів у рф 11 вересня 2022 р. Доводиться, що оголошення рф про проведення 23-27 вересня 2022 р. фейкових (з англ. fake (feik) – підробляти, фалисифікувати) референдумів у окупованих районах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей є продовженням спотвореної демократії та інструменти військової агресії рф проти України і цінностей Західної демократії.

Обґрунтовується висновок, що фейкові референдуми рф грубо порушують положення міжнародного права, Конституції та законів України, дискредитують цей прогресивний інститут конституційної демократії та, по-суті, є черговим воєнним злочином рф в Україні.

Бібліографія публікації та її електронна версія:

Стефанчук Р.О., Федоренко В.Л., Янчук А.О. Фейкові референдуми і спотворена демократія – інструменти військової агресії рф проти України і Заходу. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 4 (22). С. 11-39.

Expert_4_22_стаття_Стефанчук_Федоренко_Янчук