На базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено позачергове засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Мін’юсті

30 грудня 2020 року на базі Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) було проведено (з використанням глобальної мережі Інтернет у режимі телеконференції) позачергове засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України (далі – Секція) під головуванням директора Центру проф. В.Л. Федоренка, на якому було затверджено оновлені питання для атестації судових експертів (до запровадження тестування) за спец. 13.3, 13.4 і 13.6, а також представлено нового члена Секції І.В. Сабадаш (Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»). 
На виконання доручення Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України від 11.12.2020 №3160/6.4/28-20 щодо оновлення питань до атестації судових експертів за експертними спеціальностями 13.3 – Дослідження пов’язані з винаходами і корисними моделями, 13.4 – Дослідження пов’язані з промисловими зразками; 13.6 – Дослідження пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями Центром, спільно з членами Секції та із залученням в.о. директора Науково-дослідного інституту судової експертизи НАПрН України, судового експерта О.Ф. Дорошенка, було проведено роботу щодо удосконалення питань за згаданими спеціальностями. Цей перелік питань за спец. 13.3, 13.4 і 13.6 було обговорено членами Секції та одноголосно затверджено.
Оновлений перелік питань за вищезазначеними спеціальностями було розглянуто та прийнято за основу на позачерговому засідання Секції 30.12.2020 р. Також було прийнято рішення про можливість внесення пропозицій членами Секції у термін до 05 січня 2021 року.
Голова Секції проф. В.Л. Федоренко також представив нового члена Секції, завідувача лабораторії економічних і товарознавчих досліджень у резонансних провадженнях Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Сабадаш Інну Володимирівну, кандидатура якої була подана керівництвом згаданого НДУСЕ і затверджена 18.12.2020 на засіданні президії НКМР.