НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності підготував 2-е видання «СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ»

30 червня 2022 р., напередодні Дня судового експерта, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) підготував і видав 2-е, доповнене та розширене науково-методичне видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні».

У Передмові до цього видання директор Центру проф. В. Федоренко зазначив наступне.

«Запропонований вашій увазі посібник «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні» підготували судові експерти і науковці Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр). Це вже 2-ге, доопрацьоване і доповнене науково-методичне видання з урахуванням реформування чинного законодавства з питань судової експертизи та охорони права на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, судово-експертної практики з питань інтелектуальної власності та особливості підготовки осіб, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта за спец. 13.1.1–13.9 на Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України. Видання удосконалене, покликане змінити першу редакцію посібника «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні» (2019)1 , що позитивно зарекомендувала себе за три попередні роки серед експертів і тих, хто прагнув здобути цей фах і кваліфікацію.

Основною метою науково-методичного видання є змістовне, але максимально лаконічне висвітлення основних питань теорії, історії, методології та узагальненої практики проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності для широкого кола суб’єктів господарського, цивільного, кримінального й адміністративного процесу. Визначено предмет, ключові терміни (визначення), об’єкти, основні завдання, типові питання, які вирішує судовий експерт, особливості призначення та матеріали, необхідні для проведення судової експертизи за спец. 13.1.1-13.9, а також рекомендовані для здійснення відповідних експертиз і експертних досліджень нормативно-правові, методичні та наукові джерела. Приділено увагу особливостям призначення та проведення судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності у цивільному, господарському і кримінальному судочинстві в Україні.

Важливою місією цього видання є методичне забезпечення підготовки на базі Центру та інших науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) до атестації осіб, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судових експертів у сфері інтелектуальної власності у Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України. На сьогодні Центром, за допомогою інших НДУСЕ і судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ, у межах діяльності секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Мін’юсті, розроблено нові програми підготовки, а також тести і тестові завдання для складання відповідного кваліфікаційного іспиту».

У 2-у виданні науково-методичного посібника розкриваються наукові основи сутності, змісту, генезису та системи судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні. Здійснюється характеристика основних видів судово-експертної діяльності з питань інтелектуальної власності. Зокрема, визначаються предмет, основні терміни (визначення), об’єкти, основні завдання, типові питання, які ставляться на вирішення судового експерта, особливості призначення та матеріали, необхідні для проведення судової експертизи за спец. 13.1.1-13.9.

Наводяться рекомендовані для використання при проведенні кожного із зазначених видів експертизи об’єктів права інтелектуальної власності нормативно-правові акти, методики і науково-методичні джерела. Характеризуються особливості призначення та проведення судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності в цивільному та господарському судочинстві. Це науково-методичне видання стане в нагоді для майбутніх і атестованих судових експертів з питань інтелектуальної власності, суддів, адвокатів, досвідчених і починаючих науковців, представників громадськості, оцінювачів, а також на всіх, хто поділяє цінності непорушності та ефективного захисту права на об’єкти інтелектуальної власності.

Центр запланував на 07.07.2022 офіційну презентацію науково-методичне видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні», з використанням інтернет-платформи Zoom.

 

Бібліографія видання:

Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-метод. вид.; В.Л. Федоренко (кер.), О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка, вид. 2-ге, розшир. і доп. / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022, 196 с. (ISBN 978-617-520-310-1). Судова експертиза об’єктів_2_версія_сайт (фрагмент для ознайомлення)