НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності провів чергове засідання міжнародного Українсько-Вірменського науково-методичного кабінету судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності

05 жовтня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко та учений секретар Центру к.е.н. Л. Тимощик, спільно з колегами із Бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія (далі – Бюро), провели в режимі інтернет-стримінгу чергове засідання міжнародного Українсько-Вірменського науково-методичного кабінету судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, присвячена питанням взаємодії Центру та Бюро в сфері наукової, методичної та науково-організаційної діяльності.

Так, із поміж іншого, були розглянуті питання про участь представників Бюро в осінньому засіданні секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР, проведення якого заплановане на базі Центру 29.10.2921; організація та проведення чергового засідання міжнародного Українсько-Вірменського науково-методичного кабінету судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, присвяченого методичним аспектам експертних досліджень торговельних марок в Україні та Вірменії; залучення керівництва та судових експертів Бюро до організації та участі в V «Крайнєвських читаннях» в грудні поточного року та ін.