НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності прийняв участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу»

15 грудня 2021 р. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), на чолі з директором Центру проф. В. Федоренком, і за участі О. Адлера, Л. Тимощик, Н. Ковальової, В. Дідуборща, О. Собіна, О. Голікової, О. Віхляєва, І. Германюк і ін., взяли активну участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» (далі – Міжнародна конференція), успішно організованій і проведеній Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, за участі представників із 25 держав світу.

Директор Центру В. Федоренко у привітальному слові висловив подяку керівництву КНДІСЕ та всім організаторам цього заходу, відзначив його взірцевий характер і наголосив, що ця щорічна міжнародна конференція стала важливим дискусійним майданчиком і для науковців та експертів Центру, на якому вони мають можливість відкрито дискутувати з проблем теорії та практики судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності.

Працівники Центру виступили з доповідями та опублікували їх тези у збірці матеріалів Міжнародної конференції (Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IIІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, О. В. Юдіна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2021.).