НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно пройшов атестацію в МОН України та віднесений до II кваліфікаційної групи наукових установ України

18 жовтня 2022 р. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) за результатами своєї наукової та науково-дослідної роботи з травня 2019 року по серпень 2022 року успішно пройшов атестацію на засіданні Експертної групи 02 Експертної комісії МОН України та віднесений до II кваліфікаційної групи наукових установ України за науковим напрямком суспільних наук із атестаційною оцінкою 3.89/3.28.

Цей високий показник став результатом вірно обраної стратегії наукового розвитку установи та системної наполегливої роботи наукового колективу Центру з підготовки методик і методичних рекомендацій експертних досліджень з питань судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності; наукових публікацій в Україні та за кордоном, включаючи публікації в науковометричних виданнях, що індексуються в Scopus і Web of Science; захисту кандидатських і докторських дисертації працівниками Центру; видання фахового наукового часопису «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» та проведення щорічних «Крайнєвських читань», присвячених фундатору Центру та переосмисленню його наукової спадщини в сфері інтелектуальної власності.